2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Virginijus ŠMIGELSKAS

Kandidato biografija

VIRGINIJUS ŠMIGELSKAS
VALSTIEČIŲ IR NAUJOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJŲ
SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO NARIUS NAUJOSIOS VILNIOS VIENMANDATĖJE
RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 10
Virginijus Šmigelskas gimė 1961 m. sausio 2 d. Vilniaus rajone, Maišiagaloje. Augo Širvintose.
1985 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, pradėjo eiti Lietuvos knygų rūmų redaktoriaus pareigas.
1987-1989 m. dirbo Širvintų rajono kultūros namų direktoriumi.
1989-1991 m. - Lietuvos kultūros fondo Kultūros veikėjų susivienijimo skyriaus viršininkas.
1991-1993 m. - Kultūros ir švietimo ministerijos Kultūros ir meno informacijos agentūros atsakingasis sekretorius.
1993-1995 m. - Etninio atgimimo ir plėtros fondo direktorius.
1995-1999 m. - Blokados fondo direktorius.
1994 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakulteto neakivaizdinį skyrių studijuoti teisės.
Nuo 1999 m. iki 2000 m. gegužės 15 d. dirbo teisininku specialios paskirties AB -Vilniaus šilumos tinklai".
Stažavosi socialinės ekonomikos srityje Vokietijoje - 1992 m., Anglijoje - 1996 m. Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė socialinę politiką.
1997-2000 m. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą buvo išrinktas Vilniaus miesto tarybos nariu. Nuo 2000 m. gegužės 15 d. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą išrinktas Seimo nariu. Buvo Seimo Centro sąjungos frakcijos narys, Kaimo reikalų komiteto narys, Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.
2001-2002 m. - Regionų plėtros instituto direktorius.
Šiuo metu - UAB RSVP direktorius.
Nuo 2004 m. - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys, Vilniaus skyriaus pirmininkas.
Mėgsta krepšinį, teatrą. Moka lenkų, rusų, vokiečių kalbas.