2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Antanas MALEVIČIUS

Kandidato biografija

ANTANAS MALEVIČIUS
KRIKŠČIONIŲ KONSERVATORIŲ SOCIALINĖS SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE
RINKIMŲ APYGARDOJE

Antanas Malevičius gimė 1951 m. Rokiškio rajone.
Baigė vidurinę mokyklą.
1971-1973 m. tarnavo Tarybinėje armijoje.
Nuo 1974 m. iki 1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinyboje.
Baigė Milicijos mokyklą (šiuo metu - Policijos akademija). Įgijo teisininko kvalifikaciją.
Nuo 1996 m. iki 1999 m. dirbo AB „Dirbtinis pluoštas" Turto apsaugos skyriuje.
Nuo 1997 m. AB „Autrolis" eina Transporto kontrolės skyriaus viršininko pareigas.
Vedęs, šeimoje auga trys mažamečiai vaikai.