2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Stasys ŠEDBARAS

Kandidato biografija

STASYS ŠEDBARAS
KRIKŠČIONIŲ KONSERVATORIŲ SOCIALINĖS SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS VAKARINĖJE VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 27
Stasys Šedbaras gimė 1958 m. vasario 10 d. Šilalės rajono Tūjainių kaime.
1976 m. baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1981 metais.
1981-1982 m. dirbo kadrų inspektoriumi, juriskonsultu vienoje iš Vilniaus ūkinių organizacijų.
1982 m. pradėjo dirbti vieno iš Vilniaus miesto administracinių rajonų prokuratūroje stažuotoju, dirbo prokuroro padėjėju, vyresniuoju prokuroro padėjėju.
1987 m. paskirtas to paties Vilniaus rajono teismo teisėju.
1989 m. paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, 1992 m. sausio mėn. - Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pavaduotoju.
1993 m. kovo 16 d. paskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju trejų metų kadencijai.
Nuo 1996 m. kovo mėn. dirbo Lietuvos teisininkų draugijos žurnalo „Justitia" redaktorių kolegijos primininku, vertėsi advokato praktika.
1997 m. birželio mėn. paskirtas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko aparato valstybės konsultantu valstybės ir žmogaus teisių klausimais.
1998 m. gegužės mėn. paskirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru. Šias pareigas ėjo iki 1999 m. birželio 10 dienos.
1999-2000 m. buvo Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas.
Nuo 2000 m. lapkričio mėn. - Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros docentas, advokatas.
S. Šedbaras Respublikos Prezidento dekretu 1996 m. kovo mėn. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
Lietuvos teisininkų draugijos atkūrimo 1988 m. signataras, draugijos vicepirmininkas, nuo 2004 m. balandžio 16 d. - Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas.
Vedęs, žmona Ona dirba pradinių klasių mokytoja, augina du sūnus ir dukterį.