2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Gediminas VAGNORIUS

Kandidato biografija

GEDIMINAS VAGNORIUS
KRIKŠČIONIŲ KONSERVATORIŲ SOCIALINĖS SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS TELŠIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 40
Gediminas Vagnorius gimė 1957 m., gyveno ir mokėsi Telšiuose.
1980 m. baigė dabartinio Vilniaus technikos universiteto Statybos ekonomikos fakultetą. Vėliau tyrinėjo ekonominių reformų problemas ir 1987 m. įgijo šios srities mokslų daktaro laipsnį.
Nuo 1988 m. iki išrinkimo į Aukščiausiąją Tarybą dirbo Mokslų akademijos Ekonomikos institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Čia 1989-1990 m. rengė ūkio reformos dokumentus, koordinavo įstatymų projektų rengimo darbo grupių veiklą.
1990 m. buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nariu, o 1991 m. sausio 13 d. naktį paskirtas Ministru Pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 1992 m. liepos mėnesio.
Nuo 1993 m. iki 1999 m. vasaros buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos pirmininkas. Nuo 2004 m. yra Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos pirmininkas.
Ministras Pirmininkas buvo nuo 1996 m. pabaigos iki 1999 m. pavasario.
Žmona Nijolė dirba bendrovės direktore, duktė Reda - Teisės universiteto III kurso studentė, sūnus Tomas - vedęs, augina ketverių metų sūnų.