2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Antanas GASPARAS

Kandidato biografija

ANTANAS GASPARAS
LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Antanas Gasparas gimė 1931 m. birželio 14 d. Ignalinos rajone, Dūdų kaime, tuo metu lenkų okupuotame Vilniaus krašte pasiturinčio ūkininko šeimoje. Augo trys vaikai.
Mokėsi Ignalinos progimnazijoje, ją baigęs - Vilniaus A.Vienuolio vidurinėje mokykloje. Būdamas aukštesnėse klasėse mokėsi skraidyti lėktuvu Po-2 Vilniaus respublikiniame aeroklube, kurį sėkmingai baigęs buvo nukreiptas toliau mokytis į Oriemburgo karo lakūnų mokyklą. 1954 m. įgijo lakūno specialybę ir tarnavo sovietinėje armijoje.
1960 m. grįžo į Vilnių. Iš pradžių dirbo inžinieriumi Liaudies ūkio taryboje, vėliau lakūnu instruktoriumi Vilniaus aviacijos sporto klube, nuo 1972 m. - Vilniaus oro uoste lakūnu. Skraidė vienmotoriais lėktuvais ir sraigtasparniais Ka-26. Turėjo 1-os klasės piloto kvalifikaciją. 1971 m. buvo suteiktas lėktuvinio sporto meistro vardas.
1969 m. neakivaizdiniu būdu baigė Sankt Peterburgo geležinkelių inžinierinį institutą ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę.
1989 m. dalyvavo atkuriant Lietuvos kariuomenę ir išvedant iš Lietuvos sovietinę okupacinę kariuomenę. 1991 m. sausio mėn. dalyvavo Lietuvos parlamento rūmų apsaugoje ir gynyboje. Tuo metu kartu su bendražygiais priėmė priesaiką Lietuvos valstybei. Buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, vardiniu ginklu ir kitais apdovanojimais.
1991-12-30 buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto laipsnis. Lietuvos kariuomenėje tarnavo iki 1998 m. Dėl amžiaus buvo demobilizuotas.
Lietuvos tautininkų sąjungos narys. Iki 1989 m. buvo TSKP narys.
Vedęs. Žmona - lietuvaitė Felicija Gasparienė. Užaugino dukrą Jolantą Gasparaitę-Žilionienę, turi anūkę.