2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Balys GAJAUSKAS

Kandidato biografija

BALYS GAJAUSKAS
LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS KANDIDATAS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS FABIJONIŠKIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 5
Balys Gajauskas gimė 1926 m. vasario 24 d. Vilkaviškio rajone, Gražiškių valsčiuje. 1934-1942 m. buvo skautų organizacijos narys Kaune. Mokėsi Kaune, išsilavinimas - vidurinis.
1945-1948 m. dalyvavo pogrindinės organizacijos prieš sovietų okupaciją veikloje.
1948 m. suimtas ir nuteistas 15 m. Kalėjo įvairiose SSRS vietose. 1973 m. paleistas, bet be teisės grįžti į Lietuvą. Po ketverių metų suimtas ir nuteistas už antisovietinę agitaciją ir propagandą 10 m. ypatingojo režimo lagerio ir 5 m. tremties.
Kalėjo Permės srityje, o tremtyje - Chabarovsko krašte.
Paleistas iš tremties 1988 m. grįžo į Lietuvą. 1979 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo JAV kongreso komisija pasiūlė kartu su kitais disidentais kandidatu į Nobelio taikos premiją.
1981 m. apdovanotas tarptautine Taikos ir laisvės premija.
1989 m. Baltų laisvės lygos apdovanotas Laisvės medaliu už kovą išlaisvinant Estiją, Latviją, Lietuvą. 1998 m. gyveno Los Andžele (JAV).
1989-1997 m. - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas. 1990-1996 m. - Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras. Seimo komisijos KGB veiklai tirti pirmininkas, -Laisvės" frakcijos pirmininkas. Lietuvos saugumo tarnybos generalinis direktorius. Lietuvos politinių kalinių valdybos ir tarybos narys. 1999-2000 m. - tarptautinės buvusių politinių kalinių ir represuotųjų asociacijos prezidiumo narys. Nuo 1996 m. - Permės gubernijos politinių represijų ir totalitarizmo istorijos memorialinio muziejaus tarybos narys.