2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Algimantas GRAKAVINAS

Kandidato biografija

ALGIMANTAS GRAKAVINAS
NACIONALINĖS CENTRO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Algimantas Grakavinas gimė 1949 m. liepos 2 d. Ukmergės rajone.
1982 m. baigė Kauno A. Sniečkaus politechnikos institutą. Įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 2003 m. - Šiaulių universitetą. Įgijo viešojo administravimo bakalauro laipsnį.
Dirbti melioratoriumi pradėjo mokydamasis vidurinėje mokykloje. Vėliau Klaipėdos okeaninio žvejybos laivyno bazėje dirbo jūreiviu. Dar vėliau - Naftos žvalgybos ekspedicijos meistras.
1976 m. apsigyveno Šiauliuose. Mechanizacijos valdyboje Nr. 10 dirbo kranininku, mechaniku, kranų priežiūros inžinieriumi.
1979-1983 m. - Šiaulių metalo tiekimo įmonės direktoriaus pavaduotojas.
1983-1986 m. - Šiaulių statybos valdybos Nr. 6 vyriausiasis mechanikas.
Nuo 1986 m. Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitete dirbo inspektoriumi. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę - Darbų saugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Šiaulių skyriaus inspektoriumi. Reorganizavus departamentą, nuo 1993 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vyriausiuoju darbo inspektoriumi. Juo dirba iki šiol.
Atkūrus nepriklausomybę, buvo išrinktas Šiaulių miesto tarybos nariu, vėliau - Revizijos komisijos pirmininku. Lietuvos Respublikos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, išleido tris poezijos rinkinius, keleto almanachų bendraautoris.
Vedęs.