2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Algimantas Vincas ULBA

Kandidato biografija

ALGIMANTAS VINCAS ULBA
NACIONALINĖS CENTRO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Algimantas Vincas Ulba gimė 1939 m. kovo 10 d. Kaune. Pokario metais gyveno Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone.
1958 m. baigė vidurinę mokyklą.
1958-1963 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.
Pagal paskyrimą 1963 m. pradėjo dirbti Plungės rajone, Šateikių tarybinio ūkio vyriausiuoju agronomu ir direktoriaus pavaduotoju.
1963 m. pabaigoje buvo pašauktas tarnauti į armiją.
1965 m. grįžęs iš armijos dirbo žemės ūkio valdyboje Gargžduose (Klaipėdos rajone) agronomu, vyresniuoju agronomu, o nuo 1969 m. - vyriausiuoju agronomu.
1989 m. buvo suteiktas nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo Garbės vardas.
1989 m. spalio 20 d. išrinktas Priekulės paukštininkystės valstybinio ūkio direktoriumi, atvyko gyventi į Priekulę.
1990 m. sausio mėn. buvo iškeltas kandidatu į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatus Priekulės rinkimų apygardoje (Nr. 65) Klaipėdos rajone. 1990 m. kovo 6 d. buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Aukščiausiojoje Taryboje dirbo iki 1992 m. lapkričio pabaigos. Kovo 11-osios Akto signataras.
1993 m. gruodžio 27 d. buvo išrinktas Palangos miesto meru. Šias pareigas ėjo iki 1995 m. kovo 1 d. Tais pačiais metais Palangos miesto gyventųjų išrinktas tarybos nariu ir dirbo iki 2003 m. kovo mėn.
1995 m. rugsėjo 15 d. perėjo dirbti į Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę „Senasis turgus" direktoriaus pavaduotoju. Čia dirbo iki 2003 m. vasario pabaigos.
Vedęs. Žmona Marija yra teisininkė. Turi sūnų, kuris su šeima gyvena Gargžduose.