2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Arūnas GRUMADAS

Kandidato biografija

ARŪNAS GRUMADAS
NACIONALINĖS CENTRO PARTIJOS KANDIDATAS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS KAROLINIŠKIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 8
Arūnas Grumadas gimė 1951 m. vasario 1 d. Kretingoje, tarnautojų šeimoje. 1969 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą ir jį baigė 1974 m. įgydamas fiziko kvalifikaciją.
Nuo 1973 m. iki 1988 m. dirbo Mokslų akademijos Chemijos institute moksliniu bendradarbiu, kur parengė ir 1983 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apsigynė daktaro disertaciją. 1988-1990 m. dirbo Geologijos institute, kur vadovavo fizikinės cheminės analizės skyriui.
Nuo 1988 m. - aktyvus Sąjūdžio judėjimo dalyvis, Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys, Vilniaus Sąjūdžio koordinacinės tarybos vadovas. Koordinavo Sąjūdžio „Baltijos kelio" akciją.
1990-1995 m. išrinktas Vilniaus miesto tarybos nariu, o 1990-1993 m. - Vilniaus tarybos pirmininku.
1993-1996 m. dirbo AB „Santra" direktoriumi komercijai.
1996-2000 m. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Seime dirbo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoju, Europos komiteto nariu. Daugelio teisės aktų ir pataisų autorius ir teikėjas Seime.
Nuo 2001 m. dirba Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamente.
Nuo 2002 m. dėsto Lietuvos teisės universitete, skaito regionų valdymo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo kursus.
Publikavęs apie 30 mokslinių straipsnių ir per 20 straipsnių viešuosiuose leidiniuose.
Laisvai kalba, skaito, rašo angliškai, rusiškai, lenkiškai.
1992 m. buvo Lietuvos centro sąjungos steigėjas, buvo renkamas partijos Vilniaus skyriaus pirmininku, valdybos ir tarybos nariu bei komiteto pirmininku.
2003 m. likvidavus Lietuvos centro partiją tapo Nacionalinės centro partijos, tęsiančios likviduotosios partijos veiklą, steigėju ir yra išrinktas jos vicepirmininku.