2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Vytautas EINORIS

Kandidato biografija

VYTAUTAS EINORIS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS JURBARKO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 62
Vytautas Einoris gimė 1930 m. vasario 7 d. Kupiškio rajone, Urnėniškio kaime, gausioje valstiečių šeimoje, išauginusioje 12 vaikų.
Profesinę žemdirbio veiklą pradėjo 1948 m. Kupreliškio valsčiuje agrotechniku. 1949 m. įstojo mokytis į Vabalninko dvimetę žemės ūkio mokyklą, ją baigęs nuo 1952 m. rudens iki 1953 m. pavasario dirbo Biržų rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju zootechniku.
1953 m. pavasarį išrinktas Biržų rajono Širvenos kolūkio pirmininku, juo dirbo iki 1955 m. liepos mėn., kol buvo paskirtas Parovėjos mašinų-traktorių stoties direktoriumi.
1957-1959 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikume, įgijo techniko mechaniko specialybę. Neilgai padirbęs Biržų RTS direktoriumi, 1959 m. gruodžio mėnesį buvo paskirtas Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju - Žemės ūkio inspekcijos viršininku, nuo 1961 m. pavasario - to paties rajono vykdomojo komiteto Plano komisijos pirmininku.
1962-1969 m. dirbo Kauno rajono Gamybinės žemės ūkio valdybos viršininku.
1969 m. buvo paskirtas Lietuvos valstybinio plano komiteto Žemės ūkio skyriaus viršininku, 1970 m. gegužės mėnesį - Lietuvos paruošų ministro pavaduotoju.
1981 m. sausio mėnesį, įkūrus Lietuvos vaisių ir daržovių ministeriją, buvo paskirtas ministru, juo dirbo iki šios ministerijos likvidavimo (1985 m.). 1985-1988 m. dirbo naujai įkurto Lietuvos valstybinio agropramoninio komiteto pirmuoju pavaduotoju - ministru. 1988-1989 m. buvo Lietuvos valstybinio gamtos apsaugos komiteto pirmininkas. 1989 m. spalio mėnesį buvo išrinktas Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės direktoriumi, o 1991 m. rugsėjo mėnesį - Vilniaus miesto gėlininkų susivienijimo pirmininku.
1993 m. paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi ministru Kazachstane, ten dirbo iki 1994 m. spalio mėnesio, kol buvo paskirtas Lietuvos žemės ūkio ministru.
Į Lietuvos Respublikos Seimą išrinktas: 1995-1996 m. Kaišiadorių vienmandatėje rinkimų apygardoje, 1996-2000 m. Socialdemokratinės koalicijos (daugiamandatėje) rinkimų apygardoje, 2000-2004 m. Pakruojo-Joniškio vienmandatėje rinkimų apygardoje.
Šios kadencijos Seime yra Peticijų komisijos pirmininkas, Aplinkos apsaugos komiteto narys, Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos narys, Seniūnų sueigos narys, Socialdemokratinės koalicijos frakcijos valdybos narys, Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Armėnijos, Gruzijos, Čekijos, Lenkijos, Turkijos, Latvijos, Azerbaidžano Respublikomis, Kinijos Liaudies Respublika, Šveicarijos Konfederacija grupių narys, Geros kaimynystės ryšių su Baltarusijos Respublika parlamentinės grupės narys, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje narys. Be to, yra Lietuvos Respublikos Privatizavimo komisijos narys.
1965 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar - Lietuvos žemės ūkio universitetas) Ekonomikos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo ekonomisto specialybę.
1980 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo vardas, nuo 2001 m. yra išrinktas Tarptautinės informacijos akademijos nariu korespondentu.
1951 m. vedė. Žmona Ona Einorienė (Masiulytė), gimusi 1930 m., - ūkininkė, pensininkė. Gyvena Vilniaus rajone, Buivydiškėse. Duktė Laima Smolskienė, gimusi 1952 m., - teisininkė, dirba advokate, gyvena Kaune.