2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Giedrė PURVANECKIENĖ

Kandidato biografija

GIEDRĖ PURVANECKIENĖ
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS NAUJAMIESČIO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 1
Giedrė Purvaneckienė gimė 1945 m. Kaune. 1963 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, 1968 m. - Vilniaus universitetą. Įgijo fizikos (puslaidininkių fizikos) specialybę. Penkerius metus dirbo MA Puslaidininkių fizikos institute, nuo 1973 m. dirbo Vilniaus universitete, kuriame padarė nuoseklią profesinę karjerą nuo vyresniosios laborantės iki docentės. 1982 m. apgynė pedagogikos mokslų kandidatės (dabar - socialinių mokslų daktarės) disertaciją. 1995 m. jai buvo suteiktas docentės mokslinis vardas. Dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, stažavosi Norvegijoje, Švedijoje ir JAV. Paskelbė per 50 mokslinių ir daug kitokių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje. Yra kviečiama į tarptautinius ekspertų pasitarimus moterų, lygių galimybių bei smurto šeimoje panaikinimo klausimais.
1994-1997 m. dirbo Vyriausybėje valstybės konsultante moterų klausimais ir Vyriausybės patarėja šeimos ir moterų klausimais. Vadovavo Lietuvos moterų pažangos programos rengimui.
1997-2000 m. dirbo Jungtinių Tautų vystymo programos patarėja.
2000 m. buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą. 2000-2001 m. dirbo Užsienio reikalų komitete, nuo 2001 m. iki dabar dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Nuo 2000 m. dirba Šeimos ir vaiko reikalų komisijoje, o nuo 2001 m. yra šios komisijos pirmininkė. Vadovavo Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos rengimui. Nuo 2000 m. yra Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narė, o nuo 2001 m. vadovauja Lietuvos delegacijai, Baltijos Asamblėjos prezidiumo narė. Per šį laikotarpį Lietuva pirmininkavo Baltijos Asamblėjoje du kartus, tuo metu (pusantrų metų) buvo Baltijos Asamblėjos pirmininke.
Buvo viena iš Moterų studijų centro kūrėjų ir pirmoji jo valdybos pirmininkė Vilniaus universitete, visuomeninės organizacijos Moterų informacijos centras steigimo iniciatorė ir pirmoji jo valdybos pirmininkė, Lietuvos tarptautinių šeimos metų komiteto narė ir Lietuvos pasirengimo IV pasaulinei konferencijai moterų klausimais komiteto vicepirmininkė.
Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo narė, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos vicepirmininkė.
Ištekėjusi nuo 1969 metų, turi du vaikus ir dvi vaikaites. Vyras - gydytojas, sūnus - sociologas, duktė - komunikacijos ir informacijos specialistė.
Labai gerai moka anglų ir rusų kalbas, neblogai - lenkų.
Mėgsta auginti gėles, plaukioti ir grybauti.