2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Alfonsas MACAITIS

Kandidato biografija

ALFONSAS MACAITIS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS UKMERGĖS VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 61
Alfonsas Macaitis gimė 1956 m. balandžio 13 d. Jurbarko rajono Viešvilės miestelyje Onos ir Alfonso Macaičių šeimoje.
1974 m. baigė Šilutės rajono Vilkiškių vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo mokytis į Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą. Jį baigė 1979 m. ir įgijo radijo inžinieriaus specialybę. Darbinę veiklą pradėjo Šiaulių televizorių gamykloje specialiosios televizinės aparatūros gamyklos ceche, dirbo inžinieriumi technologu.
1981-1989 m. ėjo įvairias pareigas Lietuvos komjaunimo organizacijoje, buvo pirmasis Lietuvos komjaunimo sekretorius. Jam vadovaujant, 1989 m. ši organizacija pasitraukė iš sąjunginės komjaunimo organizacijos ir tapo savarankiška Lietuvos visuomenine organizacija. Aktyviai dalyvavo tuometinės LKP veikloje (ji po metų irgi pasitraukė iš TSKP sudėties).
1988-1989 m. aktyviai dalyvavo ieškant į Sibiro gulagus išvežtų lietuvių palaikų ir juos grąžinant į Lietuvą. Buvo Lietuvos Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas.
Nuo 1990 metų dirbo kaip savarankiškas verslininkas. Jo įmonė prekiavo akmens anglimi Lietuvoje ir užsienyje.
1995-1997 m. dirbo Vilniaus apskrities valdytoju.
2000 m. buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą pagal A.Brazausko socialdemokratinės koalicijos sąrašą.
Seime vadovauja Aplinkos apsaugos komitetui, yra draugystės ryšių su daugeliu užsienio šalių narys.
Dalyvauja Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje, partijos tarybos, prezidiumo narys.
Vedęs. Žmona Ramutė Macaitienė - personalinės įmonės vyriausioji ekonomistė.
Duktė Giedrė Macaitytė - gydytoja stomatologė. Jai 25 metai.
Sūnus Algirdas Macaitis - Vilniaus Užupio gimnazijos moksleivis. Jam 15 metų.
Yra kilęs iš penkių vaikų šeimos. Turi 3 seseris ir brolį. Tėtis Alfonsas Macaitis miręs. Mama Ona Rupšienė - pensininkė, gyvena Šiaulių rajone.
Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus yra apdovanotas specialiu ženklu už nuopelnus Lietuvos pakvietimo į NATO proga. Apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai"Karininko kryžiumi.