2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Algirdas PALECKIS

Kandidato biografija

ALGIRDAS PALECKIS
A. BRAZAUSKO IR A. PAULAUSKO KOALICIJOS „UŽ DARBĄ LIETUVAI" (LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS, NAUJOSIOS SĄJUNGOS (SOCIALLIBERALŲ) KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE

Algirdas Paleckis gimė 1971 m. gegužės 20 d. Berne, Šveicarijoje.
1989 m. baigė Vilniaus 27-ąją (dabar - J. Basanavičiaus) vidurinę mokyklą.
1994 m. - Vilniaus universitetą. Gavo žurnalisto ir tarptautinių santykių specialisto diplomus. Studijų metais bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose.
1994-1995 m. tarptautinius santykius studijavo Tarptautiniame administracijos institute Paryžiuje.
1994 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Kuravo santykius su Europos Sąjunga ir jos šalimis narėmis.
Nuo 1997 m. iki 2001 m. dirbo Briuselyje, Lietuvos Respublikos misijoje prie Europos Sąjungos, pirmuoju sekretoriumi. Buvo atsakingas už ryšius su Europos Parlamentu, už švietimo, mokslo ir kultūros programas, už ryšius su žiniasklaida.
2001 m. buvo paskirtas Užsienio reikalų ministerijos Vakarų Europos šalių skyriaus vedėju.
2003 m. pradėjo dirbti Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėju.
Šiuo metu - Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūnės referentas.
2001 m. išleido pažintinę knygą apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą „Ties Europos greitkeliu: Briuselio užrašai". Knygelės jaunimui „Mes ir ES" bendraautoris (2002 m.), brošiūrų apie Europos Sąjungą autorius.
Lietuvos socialdemokratų partijos narys, Lietuvos socialdemokratų partijos tarptautinis sekretorius. Žiniasklaidoje komentuoja Lietuvos įvykius.
Vedęs. Žmona Olga - prancūzų kalbos dėstytoja. Augina 8 metų dukterį Kotryną ir 3 metų sūnų Andrių.
Laisvai kalba prancūzų, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis.
Mėgsta skaityti, muziką. Žaidžia futbolą, tenisą, mėgsta žvejoti.