2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Juozas BERNATONIS

Kandidato biografija

JUOZAS BERNATONIS
A. BRAZAUSKO IR A. PAULAUSKO KOALICIJOS „UŽ DARBĄ LIETUVAI" (LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS, NAUJOSIOS SĄJUNGOS (SOCIALLIBERALŲ) KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE

Juozas Bernatonis gimė 1953 m. rugsėjo 8 d. Kaune mokslininkų pedagogų šeimoje. Motina dirbo docente, o tėvas - profesoriumi Kauno politechnikos institute.
1971 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (dabar - Kauno technologijos universitetas) Cheminės technologijos fakultetą, kurį baigė 1976 m.
1987-1990 m. studijavo Prahoje filosofijos aspirantūroje. 1990 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.
1998-2002 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus universitete ir įgijo teisės magistro išsilavinimą.
Baigęs aukštąją mokyklą 1976-1979 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Stambiamolekulinių junginių tyrimo laboratorijoje moksliniu bendradarbiu.
1980-1987 m. dirbo komjaunimo ir partinį darbą, ėjo įvairias pareigas. 1990-1992 m. - Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) sekretoriato parlamentinės veiklos grupės vadovas, 1992 m. - Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo LDDP frakcijos referentas.
1992-1996 m. - VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. 1993-1996 m. - Seimo Pirmininko pavaduotojas. Nuo 1994 m. vadovavo Respublikos Prezidento sudarytai darbo grupei pasiruošimui ratifikuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. 1997-1998 m. dirbo Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko patarėju politikos klausimais.
1998-2000 m. - VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Tuometiniame Seime dirbo Užsienio reikalų komitete.
Nuo 2000 m. iki dabar - VIII Seimo narys. 2000-2001 m. dirbo Seimo Europos reikalų komitete. 2001-2003 m. buvo Vidaus reikalų ministru Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko Vyriausybėje. Nuo 2003 m. iki šiol - Seimo komisijos Konstitucijos pataisoms rengti pirmininkas. Dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.
Buvo Lietuvos komunistų partijos narys. Steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime 1990 m. buvo išrinktas tarybos nariu, vėliau - šios partijos pirmininko pavaduotoju. 2001-2003 m. buvo Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, dabar - šios partijos prezidiumo narys.
Kartu su bendraautoriais išleido knygą „Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos".
Vedęs. Žmona Vilma - ekonomistė. Duktė Gailė - Vilniaus Užupio gimnazijos moksleivė.