2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kazys CESEVIČIUS

Kandidato biografija

KAZYS CESEVIČIUS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Kazys Cesevičius gimė 1958 m. spalio 1 d. Akmenės rajone kolūkiečių šeimoje.
Tėvas Kazimieras Cesevičius dirbo veterinarijos gydytoju, motina Jadvyga Cesevičienė buvo namų šeimininkė. Šeimoje augo aštuoni vaikai.
1966 m. pradėjo lankyti Panevėžio rajono Smilgių vidurinę mokyklą.
1977 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetą, kurį baigė 1982 m. ir įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.
1982 m. pradėjo dirbti Šeduvos eksperimentiniame ūkyje inžinieriumi elektriku.
Nuo 1983 iki 1985 m. dirbo Kupiškio rajono Adomynės kolūkyje vyriausiuoju energetiku.
Nuo 1985 m. iki 1992 m. dirbo Kupiškio rajono Alizavos kolūkyje vyriausiuoju energetiku.
1992 m. pabaigoje įkūrė individualią plastmasinių gaminių įmonę ir yra jos savininkas. Įmonėje yra gaminama plastikinė pakuotė.
Puikiai moka lietuvių, rusų kalbas, turi anglų, prancūzų kalbų pagrindus.
Vedęs. Žmona Tatjana Cesevičienė dirba šeimos įmonėje. Ji yra baigusi Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą.
Šeimoje auga du vaikai. Sūnus Nerijus yra Vilniaus universiteto ketvirto kurso studentas, studijuoja verslo administravimą ir vadybą. Duktė Gabija lanko Ukmergės rajono Šilo vidurinę mokyklą, yra antros klasės mokinė.
Pomėgiai: sportas, turizmas, mokslinės techninės literatūros skaitymas.
Yra Darbo partijos Ukmergės skyriaus pirmininko pavaduotojas, Darbo partijos Valstybės valdymo, regioninės politikos ir savivaldos komiteto narys.