2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kazys ALEKSIŪNAS

Kandidato biografija

KAZYS ALEKSIŪNAS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Kazys Aleksiūnas gimė 1954 m. vasario 22 d. Prienų rajono Giriotiškių kaime. 1970 m. baigė Trakų rajono Lentvario vidurinės mokyklos aštuonias klases, o 1970-1974 m. - Vilniaus elektromechanikos technikumą.
1974-1976 m. tarnavo Tarybinėje armijoje. 1978-1983 m. mokėsi Vilniaus valstybiniame universitete ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1976-1978 m. dirbo Lietuvos vyriausiajame materialinio techninio aprūpinimo komitete vyresniuoju inžinieriumi.
1978-1990 m. - Vilniaus miesto vykdomojo komiteto skyriaus vyr. inžinierius, vėliau - skyriaus viršininko pavaduotojas.
1991-1997 m. dirbo AB „Moskvičius" komercijos direktoriumi.
Nuo 1997 m. - UAB „Ignika" direktorius.
Vedęs. Žmona Irena Aleksiūnienė. Augina tris vaikus.