2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Audronė PITRĖNIENĖ

Kandidato biografija

AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
DARBO PARTIJOS KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS SKUODO-MAŽEIKIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 37
Audronė Pitrėnienė gimė 1958 m. liepos 21 d. Skuodo rajono Lenkimų kaime.
1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę.
2004 m. baigė Klaipėdos universitetą, suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Parengtas ir apgintas baigiamasis darbas „Vidaus auditas - bendrojo lavinimo mokyklų organizacijos elgsenos rezultatyvumo prielaida".
1984-1986 m. dirbo Vilniaus prekybos technikume.
1986-1988 m. - Skuodo rajono Trumplaukės pagrindinės mokyklos direktorė.
1988-1998 m. - Skuodo rajono Gėsalų pagrindinės mokyklos direktorė.
1998-1999 m. - Skuodo rajono Mosėdžių vidurinės mokyklos direktorė.
Nuo 1999 m. - Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktorė.
Nuolat kėlė kvalifikaciją. 1993 m. suteikta 2-oji vadybos kategorija. 1994 m. mokėsi pagal bendrą Lietuvos ir Suomijos programą „Mokyklų vadybos pagrindai", 1995 m. pradėjo konsultantės veiklą, yra Klaipėdos krašto mokyklų konsultantė (LPKI švietimo organizavimo katedra). 1999-2001 m. dirbo bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos rengimo grupėje, 2002 m. gavo vidaus audito konsultantės pažymėjimą ir pradėjo šią veiklą. 2001 metais pradėjo mokytis pagal programą „Mokymo ir mokymosi tobulinimas", 2002 m. pradėjo vesti seminarus mokyklose, 2004 m. gavo mokymo ir mokymosi tobulinimo konsultanto pažymėjimą. Nuo 1997 m. yra vadybos ekspertė ir rajono vadovų atestacinės komisijos narė, dalyvauja ekspertuojant mokyklų vadovų veiklą kvalifikacijos kategorijai įgyti.
Mokėsi kursuose ir seminaruose: 1) vadovavimo organizacijai: 1995-1996 m. dalyvavo ALF programoje „Mokyklos lyderiai", 2000 m. sausio 28-29d. PPRC „Vadovavimas organizacijai ir pokyčiai", 2001 m. kovo 21-22d. PPRC „Kaip vadovauti organizacijai kintančioje visumoje", 2002 m.lapkričio 27d.-2003 m. birželio 5d. KU KKI „Švietimo institucija-besimokantis organizacija"; 2) vertinimo ir įvertinimo: 1997 m. lapkričio 17-19d. LPKI „Mokytojų darbo tyrimas ir vertinimas", 2001 m. lapkričio 5-6d. „Moksleivių pažangos vertinimas UP", 2002 m. birželio 26d. ŠPC „Vertinimo metodikų tinkamumo rodikliai", 2002 m. lapkričio 12-13d. ŠPC „Bendrosios programos, išsilavinimo standartai ir vertinimas", 2003 m.sausio 24d. ŠPC „Vertinimas: dabartis ir perspektyvos; 3) organizacijų partnerystės tinklų: 2002 m. vasario 26d. PPRC „Jungčių projekto kūrimas"; 2003 m. balandžio 24-26d. PPRC „Jungčių modelių kūrimas ir įgyvendinimas"; 4) darbo santykių: 2003 m. gegužės 8d. Kretingos rajono pedagogų švietimo centre „Darbo santykių teisinis reguliavimas savivaldybės švietimo įstaigose", 2003 m. lapkričio 15d. KRPŠC „Kolektyviniai darbo santykiai švietimo įstaigoje"; 5) kompiuterinio raštingumo: 2002 m. KUC 40 valandų programa „Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursai".
Publikacijos: „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika�( bendraautorė). Vilnius, ŠAC, 2000, "Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika� I dalis. Vilnius, ŠAC, 2002; pranešimas „Bazinės mokyklos kompiuterių klasės panaudojimas mokytojų kvalifikacijai kelti"; straipsniai - „Keičiame mokyklą" knygoje „Kuriame savo mokyklą".
Nuolat rengia įvairius straipsnius švietimo klausimais rajono laikraščiams „Skuodas", „Mūsų žodis".
Dirba su projektais. Paskutiniu metu jos parengti ir laimėję projektai: 2001 m. - „Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje; 2000 m. - „Mokykla-informacinei Lietuvai"; 2000 m. - „Pozityvios visuomenės nuomonės, teigimo gimnazijos įvaizdžio formavimo agentūros steigimas" ir kt.
Dabar vadovauja projektams: „Jungčių projektas Skuodo rajone"( 2002-2004 m.); „Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese" (2001-2003 m). Parengė dar nepatvirtiną projektą „Vertinimas ugdymo procese".
Ištekėjusi. Turi du vaikus.
Laisvai kalba rusiškai, su žodynu - vokiečių, lenkų, mokosi anglų kalbos (trejų metų programa).
Veda seminarus Lietuvos mokyklose. 1998 m. pradėjo bendradarbiauti su Mokyklų tobulinimo centru, vesti autorinius ir pagal mokyklų tobulinimo programą seminarus Lietuvos mokyklų komandoms: klasių auklėtojams („Klasės bendruomenės telkimas"); mokyklų komandoms („Mokyklos veiklos planavimas", „Mokyklos vidaus auditas", „Vertinimas ugdymo procese"); švietimo centruose įvairių mokyklų komandoms („Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas", „Ruošiantis pamokai", „Sėkmingo mokymosi link").