2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Zita ČEPAITĖ

Kandidato biografija

ZITA ČEPAITĖ
DARBO PARTIJOS KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Zita Čepaitė gimė 1957 m. spalio 9 d. Tauragės rajone.
1984 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.
1984-1989 m. dirbo Vilniaus aukštesniojoje kultūros mokykloje lietuvių literatūros dėstytoja.
1989-1990 m. - savaitraščio „Atgimimas" priedo jaunimui „Aušrinė" redaktorė.
1990-1993 m. - savaitraščio „Atgimimas" žurnalistė.
1993-1994 m. - laisvai samdoma žurnalistė, Čikagoje leidžiamo mėnraščio „Akiračiai" bendradarbė.
1994-2002 m. - Lietuvos televizijos žurnalistė, rengė autorines kultūros laidas „Ženklai", „Kultūros spąstai", „Menų faktūra".
2003-2004 m. paskirta Kultūros ministerijos stipendija pagal pateiktą projektą knygai apie Panevėžio moterų kalėjimą parengti.
1984 m. išleido apsakymų knygą „Atšvaitas", 1989 m. - apysaką „Sekmą skausmą", 1996 m. - romaną „Paulinos kelionė", 2003 m. - romaną „Moters istorija".
1997 m. parašė scenarijų televizijos filmui „Pasaulio pabaiga repo stiliumi", 1999 m. - scenarijų dokumentiniam filmui „Nepriklausomybės dešimtmetis: kultūra ir visuomenė", 2000 m. - scenarijų dokumentiniam filmui „Lit-express" apie traukinį, kuriuo per Europą keliavo per 100 rašytojų.
1993-1994 m. buvo IPPF (International Planned Parenthood Federation) atstovė Lietuvoje.
1994-1995 m. - Šeimos planavimo ir lytinio švietimo asociacijos Lietuvoje valdybos narė, atsakinga už ryšius su visuomene.
Moka anglų, rusų kalbas (laisvai), prancūzų - su žodynu. Turi kompiuterinio darbo pagrindus.