2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Darius DRAGŪNAVIČIUS

Kandidato biografija

DARIUS DRAGŪNAVIČIUS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS JURBARKO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 62
Darius Dragūnavičius gimė 1967 m. gruodžio 8 d. Jurbarke.
1974 m. pradėjo mokytis Jurbarko 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigė 1985 m. ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą. 1992 m. baigė akademiją ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
1994-1995 m. dirbo savo įkurtoje individualioje įmonėje. Nuo 1999 m. pradėjo dirbti UAB „Romansas" vadybininku. 2001-2003 m. dirbo ir L.Dragūnavičienės individualios įmonės vadybininku. Nuo 2003 m. dirba UAB „Romansas" direktoriaus pavaduotoju.
Nuo 2000 m. yra tarptautinio LIONS klubo narys, policijos rėmėjas.
Dirbdamas UAB „Romansas" vadybininku, dalyvavo Europos Sąjungos PHARE programos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros konkurse, kuriame laimėjo jo parengtas įmonės plėtros projektas. Dalyvavo Lietuvos regioninio tyrimo instituto informaciniame seminare mokyme PHARE programos 2000-ųjų verslo plėtros finansavimo klausimais. Dirbdamas UAB „Romansas", palaiko nuolatinius ryšius su Europos Sąjungos šalių partneriais iš Belgijos, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos. Dalyvauja tarptautinėse parodose, pristato įmonę užsienio šalyse.
Nuo 2003 m. spalio mėnesio, Jurbarke įkūrus Darbo partijos skyrių, tapo Darbo partijos nariu. Buvo išrinktas Darbo partijos Jurbarko skyriaus Ekonomikos ir verslo komiteto pirmininku.
Vedęs. Žmona Liljana 1992 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Šiuo metu dirba UAB „Romansas" kompiuterininke. Yra įkūrusi L.Dragūnavičienės individualią įmonę. Sūnus Tautvydas mokosi Jurbarko A. Giedraičio-Giedrio gimnazijos 8 klasėje. Duktė Justė mokosi Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos 3 klasėje.