2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Zita ŽVIKIENĖ

Kandidato biografija

ZITA ŽVIKIENĖ
DARBO PARTIJOS KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS RADVILIŠKIO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 44
Zita Žvikienė gimė 1955 m. rugsėjo 30 d. Selvestrų kaime, Šilalės rajone.
1973 m. baigė Šilalės rajono Laukuvos vidurinę mokyklą. 2001 m. baigė Vilniaus universiteto vientisųjų studijų krypties teisės programą ir įgijo teisininko profesinę kvalifikaciją, atitinkančią magistro kvalifikacinį laipsnį.
1973 m. pradėjo dirbti Šilalės rajono vidaus reikalų skyriuje pasininke, nuo 1976 m. - nepilnamečių reikalų inspektore. 1976 m. rugsėjo 27 d. LTSR vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirta dirbti tardytoja Raseinių rajono vidaus reikalų skyriaus tardymo poskyryje.
1983 m. LTSR vidaus reikalų ministro įsakymu buvo perkelta dirbti į Radviliškio rajono vidaus reikalų skyriaus tardymo poskyrį vyr. tardytoja. Čia dirbant suteiktas majoro laipsnis.
Tyrė įvairias baudžiamąsias bylas, o pastaruosius penkerius metus - baudžiamąsias bylas, susijusias su finansiniais ir ūkiniais nusikaltimais.
Baigė ekonominių bylų tyrimo kursus, įgijo I profesinę kategoriją.
Darbo stažas tardymo institucijose - 21 metai. 1997 m. pačios prašymu buvo atleista iš VRM sistemos pagal Lietuvos Respublikos tarnybos vidaus reikalų sistemos statutą, jai paskirta pensija už tarnybą.
1997 m. pradėjo dirbti Radviliškio rajono Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vyriausiąja valstybine mokesčių inspektore.
1998 m. dėl Radviliškio rajono VMI reorganizavimo darbo santykiai tęsėsi Šiaulių apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
l999 m. buvo perkelta į Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Radviliškio skyriaus audito poskyrį ir ėmė dirbti vyriausiąja valstybine mokesčių inspektore.
Nuo 2000 m. pagal Valstybės tarnybos įstatymo 76 straipsnį buvo perkelta į Šiaulių apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją ir ėmė dirbti Operatyviosios kontrolės skyriaus I operatyvių patikrinimų grupės vadove-vyriausiąja valstybine mokesčių inspektore.
2002 m. pradėjo eiti Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkės pareigas.
2002 m. liepos mėn. l d. Šiaulių AVMI likvidavus nusikaltimų tyrimo skyrių, buvo perkelta į Šiaulių AVMI akcizų administravimo skyrių eiti vedėjos pavaduotojos pareigas. Čia dirba ir dabar.
Ištekėjusi. Vyras Vytautas Žvikas dirba Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėju, dukra Lina dirba Vilniaus miesto VPK Viešosios policijos patrulinės rinktinės raitosios kuopos I būrio patrule, dukra Vestina yra Vilniaus miesto VPK Viešosios policijos eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus paieškos grupės vyr. policininkė.