2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Vytautas Sigitas DRAUGELIS

Kandidato biografija

VYTAUTAS SIGITAS DRAUGELIS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS SUVALKIJOS VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 63
Vytautas Sigitas Draugelis gimė 1943 m. lapkričio 30 d. Marijampolėje, darbininkų šeimoje.
1950 m. pradėjo lankyti Marijampolės P. Armino pradinę mokyklą, 1957 m. įstojo į Kauno politechnikumą, kurį baigęs įgijo techniko statybininko specialybę ir pagal paskyrimą pradėjo dirbti Klaipėdos miesto antrojoje namų valdyboje inžinieriumi. 1963-1966 metais tarnavo armijoje, čia įstojo į Komunistų partiją. Baigęs tarnybą armijoje, įsidarbino Marijampolės kilnojamojoje mechanizuotoje montavimo kolonoje meistru, vėliau darbų vykdytoju. 1969-1973 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurią baigęs buvo paskirtas dirbti tuometinės Komunistų partijos Marijampolės rajono komiteto Pramonės ir transporto skyriuje.
1980 m. pradėjo dirbti Marijampolės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, plano komisijos pirmininku. Darbas minėtose darbovietėse buvo susijęs su ūkine veikla ir regiono plėtra.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo išrinktas Marijampolės rajono valdytojo pavaduotoju, Ekonomikos skyriaus vedėju.
Nuo 1992 m. - verslininkas. Įkūrė individualią įmonę „Dilema", kurią 1997 m. reorganizavo į UAB „Ivadra". Šioje bendrovėje dirba ir šeimos nariai.
Vedęs. Žmona Vida Angelė Lažauninkaitė-Draugelienė pagal profesiją ekonomistė. Turi du sūnus: Arvydas dirba UAB „Ivadra" direktoriumi. Vedęs, turi dvi dukras. Sūnus Irmantas dirba UAB „Ivadra" pardavėju vadybininku, nevedęs.
Išrinktas Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Marijampolės filialo pirmininku ir Marijampolės verslininkų asociacijos vadovu.