2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Gintautas BUŽINSKAS

Kandidato biografija

GINTAUTAS BUŽINSKAS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS NAUJAMIESČIO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 1
Gintautas Bužinskas gimė 1960 m. kovo 22 d. Kaltanėnų kaime, Švenčionių rajone tarnautojų šeimoje. 1974 m. šeima persikėlė į Vilnių.
1978 m. baigė 31-ąją vidurinę mokyklą (dab. Tuskulėnų gimnazija).
Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį baigė 1983 m.
Buvo pakviestas dirbti Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės katedros asistentu.
Po metų įstojo į Maskvos M.Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūrą. Parašė ir 1988 m. sausio mėnesį apgynė disertaciją „Civiliniai procesiniai terminai". Baigęs aspirantūrą dirbo Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės katedroje vyr. asistentu.
1989-1990 m. stažavosi Vokietijos Federacinės Respublikos Heidelbergo universiteto Teisės fakultete. Po stažuotės pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje Tarptautinių organizacijų skyriaus vedėju.
1992 m. liepos-rugpjūčio mėn. stažavosi Londono Norton Rose advokatų firmoje.
1993 m. vasario-birželio mėn. kaip programos „Jaunieji Vidurio ir Rytų Europos šalių diplomatai" baigė Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinės akademijos kursą.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vadovybei, nutraukė diplomatinę karjerą ir 1993 m. lapkričio mėn. pradėjo dirbti užsienio kapitalo įmonės „Natufarm" direktoriumi.
Nuo 1994 m. tęsė pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės katedroje kaip vyr. asistentas, po metų įvykdė docento kvalifikacinius reikalavimus.
Nuo 1997 m. buvo išrinktas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanu.
Yra dviejų mokymo priemonių, Darbo kodekso komentaro bendraautoris, paskelbė per 10 straipsnių Lietuvoje ir užsienyje.
Vedęs. Žmona Zita dirba Vilniaus gimdymo namų akušere. Vaikai: Simonas (1984 m.), Benas (1998 m.), Adomas (2001 m.).
Moka rusų, lenkų, vokiečių, anglų kalbas.
Pomėgiai - kelionės, sportas, medžioklė.