2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Alfonsas MACIUKEVIČIUS

Kandidato biografija

ALFONSAS MACIUKEVIČIUS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATAS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Alfonsas Maciukevičius gimė 1956 m. lapkričio 15 d. Raseinių rajone, Niurkiškių kaime.
1975 m. baigė Raseinių 1-ąją vidurinę mokyklą.
1976-1978 m. tarnavo armijoje.
1979-1990 m. dirbo Girkalnio tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje inžinieriumi, vėliau energetiku.
1979-1986 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.
1990-1995 m. dirbo Girkalnio apylinkės viršaičiu.
1995-1997 m. dirbo Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoju.
1997-2003 m. dirbo Raseinių rajono savivaldybės administratoriumi.
Šiuo metu yra įregistravęs individualią įmonę, kuri teikia gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugas, atstovauja „Commercial Union" kompanijai.
Politinėje veikloje dalyvauja nuo 1990 metų. Iki LLS skyriaus įsikūrimo Raseiniuose (1999 metai) dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veikloje.
1999-2001 m. buvo išrinktas LLS Raseinių skyriaus pirmininko pavaduotoju.
2001-2003 m. buvo išrinktas LLS Raseinių skyriaus pirmininku.
2003 m. spalio 10 d. išrinktas Liberalų ir centro sąjungos Raseinių skyriaus pirmininku.
Jokiai kitai politinei partijai nėra priklausęs.
Vedęs. Žmona Regina - ūkininkė. Sūnus Arūnas studijuoja LŽŪU Inžinerijos fakulteto II kurso magistrantūroje.
Hobi - šachmatai. Dalyvauja varžybose.