2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Vladimiras PRUDNIKOVAS

Kandidato biografija

VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
DARBO PARTIJOS KANDIDATAS Į LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE
RINKIMŲ APYGARDOJE
Vladimiras Prudnikovas gimė 1949 m. balandžio 10 dieną.
Nuo 1959 m. dainavo berniukų chore „Ąžuoliukas".
1979 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, pradėjo dirbti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei Lietuvos muzikos akademijoje. Su simfoniniais orkestrais, dirigentais J. Domarku, J. Aleksa, V. Viržoniu, G. Rinkevičiumi, J. Menuchinu, A. Vidernikovu atliko 85 simfoninio-oratorinio žanro kūrinius. Operos scenoje sukūrė 45 vaidmenis - Borisas, Pimenas, Greminas, Pilypas, Lodoviko, Ramfis, Leporello, Zakarijus, Mefistofelis, Tyzenhauzas, Mažvydas, Kristijonas ir kt. Dalyvavo gastrolėse Japonijoje, JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir kitur. Didžiojo Gedimino ordino kavalierius, Nacionalinės premijos laureatas, profesorius, dainininkų konkursų vadovas, organizatorius.
Nuo 2001 m. Operos meno vadovas.
Nuo 2004 m. Darbo partijos Kultūros komiteto pirmininkas.
Vedęs. Žmona Nijolė Ralytė - pianistė, Lietuvos muzikos akademijos docentė. Duktė Ieva Prudnikovaitė - Lietuvos muzikos akademijos Dainavimo katedros III kurso studentė.
Pomėgiai - sportas, vandens turizmas, tenisas.