2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Zenonas PUKĖNAS

Kandidato biografija

ZENONAS PUKĖNAS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATAS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Zenonas Pukėnas gimė Vilniaus rajono Meškaldinės kaime 1961 m. birželio 22 d.
1968-1976 m. mokėsi Paluknio aštuonmetėje mokykloje. 1976-1980 m. - Kauno I. Mičiurino tarybiniame ūkyje-technikume, 1980-1985 m. - Kauno žemės ūkio akademijoje.
1985 m. baigė žemės ūkio akademiją ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.
1985-1986 m. dirbo Ukmergės rajono „Žalgirio" kolūkyje vyriausiuoju agronomu, 1986-1987 m. - Trakų rajono vyr. agronomo pavaduotoju.
1987-1995 m. Trakų melioracijos statybos valdyboje ėjo vyr. agronomo, meistro, darbų vykdytojo pareigas.
1995-2000 m. dirbo Vievio malūne MVAV pavaduotoju, elevatoriaus vedėjo pavaduotoju. 2000 m. paskirtas Vievio seniūnu. Šiuo metu taip pat eina šias pareigas.
2003 m. Centro sąjungos sąrašuose buvo išrinktas į Elektrėnų savivaldybės tarybą. Dirba Vievio seniūnu.
2001 m. dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo instituto Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo bendrosios programos renginiuose, žinios įvertintos teigiamai. Dalyvauja įvairiuose Lietuvos viešojo administravimo instituto Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro DAINAVA, UAB EKONOMIKOS CENTRAS renginiuose ir mokymuose.
Studijuoja Lietuvos teisės universiteto Valstybės valdymo fakulteto viešojo administravimo magistrantūroje.
2003 m. išrinktas į Lietuvos seniūnų asociacijos tarybą.
Vedęs. Žmona Jolanta Pukėnienė - Vievio pradinės mokyklos raštinės vedėja. Dukra Jovita ir sūnus Paulius - Vievio vidurinės mokyklos moksleiviai.