2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Dainius PŪRAS

Kandidato biografija

DAINIUS PŪRAS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Dainius Pūras gimė 1958 m. vasario 7 d. Vilniuje.
1981 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo gydomosios medicinos specialybę. 1981-1983 m. - vaikų psichiatrijos klinikinė ordinatūra, 1983-1986 m. - aspirantūra, Vilniaus universitetas.
Turi medicinos mokslų daktaro, docento mokslo vardą. Medicinos daktaro disertacija apginta 1988 m. tema „Vidutinio ir sunkaus laipsnio protinis atsilikimas Vilniaus miesto vaikų populiacijoje".
Nuo 1983 m. dėsto vaikų ir paauglių psichiatriją Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Filosofijos fakulteto studentams ir besitobulinantiems Medicinos fakultete gydytojams. Nuo 2000 m. - Vilniaus universiteto Medicinos fakultete dėsto visuomenės psichikos sveikatos kursą.
Pagrindinė darbovietė ir pareigos - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas, docentas.
Nuo 1983 m. vykdo mokslo tiriamąjį darbą šiose srityse: vaikų psichikos sveikatos tarnybų efektyvaus modelio Lietuvai paieška ir plėtra; vaikų psichikos sutrikimų epidemiologija; neįgalių asmenų integracijos į visuomenę ir socialinės reabilitacijos strategija; psichikos sveikatos politikos moksliniai pagrindai.
Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas (1990-1992); Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis vaikų ir paauglių psichiatras (1989-2001); RUL Vaiko raidos centro direktorius (1994-1999); Baltijos reabilitacijos asociacijos prezidentas (1995-1997) ir viceprezidentas (1997-2002); Nacionalinės sveikatos tarybos narys (1997-2001) ir pirmininko pavaduotojas (2001-2002).
2000-2002 m. - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas.
Dalyvauja šių vyriausybinių, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų veikloje: Vilniaus miesto savivaldybės taryba (narys); Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas (neetatinis ekspertas); Lietuvos bioetikos komitetas (narys); Atviros Lietuvos fondas (valdybos narys); Žmogaus teisių stebėjimo institutas (valdybos narys); Lietuvos psichiatrų asociacija (valdybos narys); Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija (valdybos narys); Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis" (garbės pirmininkas); Pasaulio sveikatos organizacija (Vaikų psichikos sveikatos darbo grupės narys); Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programa (Psichikos sveikatos darbo grupės narys).
Vedęs. Žmona Vilija Pūrienė - mokytoja. Duktė Dovilė Pūraitė - studentė; sūnus Adomas Pūras - moksleivis.