2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Apolinaras NICIUS

Kandidato biografija

APOLINARAS NICIUS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS AKMENĖS-JONIŠKIO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 39
Apolinaras Nicius gimė 1953 m. balandžio 30 d. Akmenės rajono Kairiškių kaime valstiečių šeimoje. Šeimoje augo 6 vaikai.
1960 m. pradėjo lankyti Kairiškių septynmetę mokyklą, kuri vėliau buvo reorganizuota į vidurinę mokyklą. Ją baigė 1971 m. Tais pačiais metais buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą.
Grįžęs 1973 m. pradėjo dirbti Ventos vidurinėje mokykloje pradinio karinio rengimo vadovu.
1974 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos geografijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, kurį baigė 1980 m., įgijo vidurinės mokyklos geografijos mokytojo specialybę.
1980-1983 m. dirbo Ventos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju.
1983-1986 m. buvo išrinktas tuometinio Akmenės statybinių medžiagų kombinato profsąjungos komiteto pirmininku.
1986-1997 m. dirbo Ventos vidurinės mokyklos direktoriumi. 1997 m. paskirtas Ventos miesto seniūnu.
2001-2003 m. mokėsi Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institute ir gavo viešojo administravimo bakalauro diplomą.
2003 m. balandžio mėn. išrinktas rajono mero pavaduotoju. Šias pareigas eina iki šiol. Rajono savivaldybės tarybos narys.
Vedęs. Žmona Nijolė - UAB „Bauskas" direktorė.
Pomėgiai - pažintinės kelionės, mėgėjų menas.
Sūnus Martynas, gimęs 1984 m., - Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto II kurso studentas.
Nuo 2003 m. yra išrinktas Lietuvos liberalų ir centro sąjungos Akmenės skyriaus pirmininku.