2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Arvydas AUGONIS

Kandidato biografija

ARVYDAS AUGONIS
LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Arvydas Augonis gimė 1954 m. rugsėjo 4 d. Kaune darbininkės ir agronomo šeimoje. Mokėsi Kauno 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Kauno politechnikos institute (dabar - Kauno technologijos universitetas). Jį baigė 1977 m., įgijo šiluminės pramonės energetikos inžinieriaus specialybę.
1977-1984 m. dirbo Šakių dujų ūkio viršininku.
1984-1989 m. buvo Šakių miesto vykdomojo komiteto pirmininkas.
1989-1990 m. dirbo Šakių paruošų gamybinio susivienijimo direktoriumi.
1990-2000 m. verslo srityse dirbo vadovaujamą darbą.
2000-2004 m. dirbo UAB „Kautra" technikos direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2004 m. dirbo AB „Autrolis" bendrųjų reikalų direktoriumi.
Turi septynerių metų stažą Centro sąjungoje, o susijungus Lietuvos liberalų, Lietuvos centro ir moderniųjų krikščionių demokratų sąjungoms, yra Liberalų ir centro sąjungos tarybos narys, Kauno miesto pirmininko pavaduotojas.
Laisvalaikiu mėgsta keliauti po Lietuvą, sportuoti, skaityti knygas.
Vedęs. Žmona - Virginija, turi du suaugusius sūnus - Vytautą ir Algirdą.