2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Marijonas JUZĖNAS

Kandidato biografija

MARIJONAS JUZĖNAS
ROLANDO PAKSO KOALICIJOS „UŽ TVARKĄ IR TEISINGUMĄ" (LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS, LIETUVOS LIAUDIES SĄJUNGOS „UŽ TEISINGĄ LIETUVĄ") KANDIDATAS Į LIETUVOS REPSUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Marijonas Juzėnas gimė 1957 m. balandžio 2 d. Vilniuje.
Pagrindinį išsilavinimą įgijo Vilniaus 15-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar - Žvėryno gimnazija) 1973 metais.
1973-1977 m. mokėsi Elektromechanikos technikume (dabar - Vilniaus kolegija), įgijo techniko technologo specialybę (mikroelektroninių įrenginių gamyba ir technologija).
Iki privalomosios karinės tarnybos dirbo Vilniaus „Ventos" gamykloje. Atlikęs tarnybą dirbo Autotransporto projektavimo ir konstravimo biure, Vilniaus taksi parke radiomechaniku, BĮ BRONER vyr. energetiku. Nuo 1999 m. iki dabar dirba UAB „Gedrama" direktoriaus pavaduotoju transportui.
Vedęs. Žmona - Irena, sūnus - Marius.
Šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje.