2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Antanas BASKAS

Kandidato biografija

ANTANAS BASKAS
LIETUVOS LIAUDIES SĄJUNGOS „UŽ TEISINGĄ
LIETUVĄ" KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO NARIUS VAKARINĖJE VIENMANDATĖJE RINKIMŲ
APYGARDOJE, NR.27
Antanas Baskas gimė 1936 m. vasario 22 d. Marijampolėje. Marijampolėje gimė ir jo tėvai. Motina buvo siuvėja, užaugino tris sūnus. Tėvas - sporto Marijampolėje pradininkas, 1932-1944 m., 1952-1983 m. - cukraus fabriko šaltkalvis, politinis kalinys.
A. Baskas baigė Marijampolės berniukų gimnaziją, Kauno politechnikos institutą.
Dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų (kompiuterių) konstravimo biure laborantu, techniku, inžinieriumi, laboratorijos, skyriaus viršininku. Buvo vienas iš susivienijimo „Sigma", kurį sudarė konstravimo biurai, gamyklos, tarp jų ir Panevėžio, pradininkų, kompiuterio „Rūta-110" vyriausiojo konstruktoriaus pirmasis pavaduotojas.
1966 m. pradėjo dirbti Mokslų akademijoje. 1966-1992 m. dirbo dabartiniame Matematikos ir informatikos institute inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu, Valdymo sistemų skyriaus vadovu. 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją, jos tema - programinio valdymo metodai.
Daug metų buvo Lietuvos Respublikos automatizuotų valdymo sistemų vyriausiųjų konstruktorių tarybos narys, sąjunginės Mokslų akademijos Duomenų bazių valdymo sistemų komisijos narys, Sprendimų priėmimo grupės pirmininkas, Tarptautinės kompiuterininkų asociacijos narys.
Parašė daugiau kaip 400 straipsnių, iš jų daugelis spausdinti laikraščiuose, žurnaluose, mokslo leidiniuose. Skaitė pranešimus užsienio universitetuose, tarptautinėse konferencijose.
1994 m. už profesionalumą ir pilietiškumą vykdant Seimo nario pareigas A. Baskui suteiktas Kentukio pulkininko garbės vardas - aukščiausiasis JAV Kentukio valstijos apdovanojimas.
A. Baskas yra nepartinis (buvo LSDP narys 1944-1996 metais), krikščioniškosios etikos išpažinėjas, sodininkas. Dainavo choruose kaip solistas, žaidė futbolą Lietuvos čempionatuose.
1962 m. vedė Gražiną Mariją Masytę. Su ja užaugino sūnų Simą, kuris 2003 m. vedė panevėžietę Renatą.