2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Benas ŠIMKUS

Kandidato biografija

BENAS ŠIMKUS
LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATAS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
JURBARKO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 62

Benas Šimkus gimė 1941 m. sausio 1 d. Lieplaukės kaime, Telšių rajone, kariškio šeimoje.
1948 m. pradėjo mokytis Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Mokydamasis dirbo kolūkyje lauko brigados darbininku, mechanizatoriumi, elektriku, vairuotoju ir t. t.
1963 m. spalio 1 d. pradėjo eiti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Skuodo rajono Vidaus reikalų skyriaus milicininko pareigas.
1964 m. įstojo į Kauno specialiąją vidurinę milicijos mokyklą. Baigęs mokyklą dirbo Skuodo rajono Vidaus reikalų skyriuje.
1969 m. pradėjo dirbti Klaipėdos miesto Vidaus reikalų skyriuje, ten dirbo iki tarnybos pabaigos.
Vidaus reikalų ministerijos sistemoje dirbo 37 metus, iš pradžių buvo eilinis, vėliau tapo pulkininku. Vadovavo įvairiems padalinimas, patrulių tarnybos būriui, vėliau ėjo vyriausiojo komisaro pavaduotojo pareigas.
2000 m. spalio 1 d. baigė tarnybą. Paskutinės pareigos - Migracijos departamento prie VRM Klaipėdos apskrities Migracijos skyriaus viršininkas.
Yra daug kartų apdovanotas už gerą tarnybą. 1992 m. jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
1991 m. buvo vienas iš steigėjų įkuriant Klaipėdos miesto beisbolo sporto klubą. Buvo šio klubo prezidentas.
Yra vienas iš pilietinio judėjimo "Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą" įkūrėjų Klaipėdos mieste ir apskrityje.
Dirbdamas mokėsi įvairiuose kursuose. 1982 m. baigė Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto Klaipėdos skyriaus Mašinų gamybos fakultetą.
Šeiminė padėtis: išsiskyręs, vaikai užaugę ir gyvena atskirai.