2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Rimantė VASILJEVA

Kandidato biografija

RIMANTĖ VASILJEVA
LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS KANDIDATĖ Į
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DANĖS VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 19
Rimantė Vasiljeva gimė 1978 m. gegužės 28 d. Joniškyje mišrioje šeimoje (lietuvės ir ruso).
25 metus gyvena Klaipėdoje. Čia 1996 m. baigė E. Balsio menų gimnaziją, kurioje įgijo vidurinį išsilavinimą ir įgavo kūrybinės patirties.
2000 m. baigė rekreacijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Studijų metais dalyvavo akademinio jaunimo veikloje - politologiniuose skaitymuose, regioninės politikos seminaruose.
2002 m. įgijo kraštotvarkos magistro diplomą Klaipėdos universitete. Mokslo tiriamojo darbo tema: „Klaipėdos senamiesčio architektūros vertybių panaudojimas rekreacijai".
Nuo 2002 m. dirbo dėstytoja Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje.
2004 m. - dėstytoja Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijoje, taip pat mokytoja Klaipėdos laivininkų mokykloje.
Kelia kvalifikaciją psichologijos ir turizmo organizavimo kursuose.
Publikavo straipsnių rekreacijos, turizmo vadybos, paveldosaugos klausimais, kasmet skaito pranešimus mokslinėse metodinėse konferencijose. 2000 m. kovo 19 d. buvo keliama kandidate (nuo Lietuvos demokratų partijos) savivaldybių tarybų rinkimuose Klaipėdos mieste.
2002 m. buvo deleguota atstovė iš jaunimo politinės organizacijos Jaunųjų demokratų sąjūdis dalyvauti Europos Sąjungos ir trylikos Danijos aukštųjų mokyklų projekte „Jaunimas 2002" Danijoje. Delegatai buvo supažindinti su Europos Sąjungos Konstitucijos kūrimo principais, Europos piliečio teisėmis.
Nuo 2001 m. vasario 14 d. dalyvauja visuomeninės organizacijos Klaipėdos krizių įveikimo centras veikloje, yra atsakinga už projektų koordinavimą. Įgyvendinti projektai: surengta konferencija „Krizių darbo organizavimo ypatumai, problematika ir strategija Klaipėdos mieste", suorganizuoti seminarai asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, daugiavaikėms šeimoms, kitoms rizikos grupėms.
Dalyvauja Klaipėdos Vydūno klubo veikloje. Domisi kultūrų istorija, kelionėmis, žmogaus teisėmis.
Netekėjusi.