2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Stanislovas BUŠKEVIČIUS

Kandidato biografija

STANISLOVAS BUŠKEVIČIUS
"JAUNOSIOS LIETUVOS" IR NAUJŲJŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS KALNIEČIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 15
Stanislovas Buškevičius gimė 1958 m. rugsėjo 14 d. Kaune.
1977 m. baigė Kauno politechnikumą.
1985 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo ekonomisto specialybę. Dirbo Kauno įmonėse darbininku, meistru, inžinieriumi, sociologu.
1988-1990 m. dėstė Vakarų politinės ekonomijos kursą Kauno medicinos akademijoje, iš kurios KGB inspiravus buvo pašalintas už politinę veiklą.
1993-1996 m. dirbo valstybės konsultantu jaunimo klausimais, padėjo jaunimo organizacijoms, sporto klubams ir t.t.
1995 m. buvo išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės Kovos su korupcija komisijos pirmininku.
1996 m. ir 2000 m. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Dirba Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. S.Buškevičius įregistravo per 50 įvairių įstatymų, nutarimų projektų ir pasiūlymų.
Vedęs. Turi tris vaikus.
Anksti pradėjo domėtis Lietuvos istorija.
1972 m. gegužės mėn. dalyvavo antisovietinėse demonstracijose. Draugams ir pažįstamiems platino antisovietinę literatūrą. Nebuvo nei pionierius, nei komjaunuolis, nei komunistas.
1988 m. lapkričio mėn. pasirašė "Jaunosios Lietuvos" manifestą, kuriuo reikalavo nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos atkūrimo. Dabar - "Jaunosios Lietuvos" ir naujųjų tautininkų sąjungos pirmininkas.
1989-1990 m. organizavo tarnybos okupacinėje kariuomenėje boikotą - masinį rusiškų karinių bilietų ir prirašymo liudijimų grąžinimą į Maskvą.