2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Andrius AŠMONTAS

Kandidato biografija

ANDRIUS AŠMONTAS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS SKUODO-MAŽEIKIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 37
Andrius Ašmontas gimė 1941 m. rugpjūčio 19 d. Klaipėdos rajono Rusenų kaime ūkininko šeimoje. 1948 m. 8 asmenų šeima buvo ištremta į Krasnojarsko krašto Kežmos rajoną.
Mokėsi ir 1957 m. paauglys pradėjo dirbti darbininku Kežmos miškų ūkyje kombinate „Jeniseiles". Į Lietuvą grįžo 1959 m. ir kitais metais baigė Šilutės KPTM-12 vairuotojų kursus.
Dirbo vairuotoju, elektromonteriu, nuo 1965 m. - Šilutės KPTM-12 gamybinio mokymo meistru. Baigė vakarinę vidurinę mokyklą ir buvo nusiųstas mokytis į Orechovo-Zujevo industrinį pedagoginį technikumą. Čia įgijo žemės ūkio elektrifikacijos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybes.
Nuo 1970 m. dirbo Šilutės KPTM-12 dėstytoju. 1978 m. dirbo Jurbarke metrologu, mechaniku, techninio skyriaus viršininku, nuo 1984 m. - Mažeikių statybos tresto statybos valdybos Nr.2 inžinieriumi energetiku. 1987 m. baigė Statybos politechnikumo Mažeikių vakarinį skyrių. 1998 m. perėjo dirbti į AB „Lietuvos geležinkeliai" Bugenių geležinkelio stotį vyresniuoju inžinieriumi mechaniku. 2004 m. balandžio 30 d. išėjo į pensiją.
Dalyvauja Telšių apskrities Žemaitijos Šiaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 1-osios kuopos veikloje. Dabar yra Lietuvos socialdemokratų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas.
Vedęs. Turi 4 suaugusius vaikus ir 8 anūkus.