2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Vanda BRIEDIENĖ

Vanda BRIEDIENĖ Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga,
priešrinkiminis numeris sąraše: 6

Biografija   Pajamų deklaracija
 
3. Gimimo data: 1932.11.13
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Kaunas
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Biržai
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Vilniaus Universitetas ekonomika 1968
Aukštasis Sąjunginis neakivaizdinis finansų-ekonomikos institutas Maskvoje ekonomika 1960
Moksliniai laipsniai: Socialinių mokslų daktaras Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: RusųLatviųVokiečių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Nepartinė. Buvau politinės organizacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) narė
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimo narė 1992 - 1996
16. Pagrindinė darbovietė: Kauno medicinos universitetas, docentė
17. Visuomeninė veikla: Asociacijos LPKTS valdybos narė, Kauno Šančių bendruomenės Centro Valdybos pirmininkė, Tarptautinės buvusių politkalinių ir komunizmo aukų asociacijos (Inter-Asso) Prezidiumo narė
18. Pomėgiai: Kelionės
19. Šeimyninė padėtis:  vyro arba žmonos vardas (pavardė):
20. Vaikų vardai (pavardės): Vitalis
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: