2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Klemas INTA

Klemas INTA Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr.39)
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga,
priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.449, 2004.09.27.
 
3. Gimimo data: 1941.11.23
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Naujoji Akmenė
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Viliotės km., Ždiškių seniūnija, Mažeikių rajono savivald.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštesnysis Kalugos centrinė aviacijos mokykla (neakivaizdinis sk.) lakūnas-instruktorius 1971
Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Inžinierius-mechanikas 1965
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: VokiečiųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos seniūno pavaduotojas 1991 - 1992
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo narys (Akmenės rink. apyg. NR.79) 1990 - 1992
16. Pagrindinė darbovietė: Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnas
17. Visuomeninė veikla: Kredito unijos "Tikroji viltis" valdybos pirmininko pavaduotojas, Akmenės aeroklubo valdybos pirmininkas, LR signatarų klubo narys
18. Pomėgiai: Aviacijos sportasSklandymo sporto meistras
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Vanda Intienė
20. Vaikų vardai (pavardės): Renata Intaitė-VeržukauskienėNerijus Inta
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: