2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Rinkėjų sąrašų sudarymas, tikslinimas
Balsavimas rinkimų dieną
Balsavimas namuose
Kaip užpildyti rinkimų biuletenį
  Balsavimas užsienyje
Balsavimas laivuose
1855 – informacija rinkėjui


Balsavimas pašto skyriuose


Balsavimas paštu suteikia galimybę dalyvauti rinkimuose piliečiams, kurie dėl sveikatos būklės arba dėl kitų priežasčių rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuoti paštu galima pašto skyriuose jų darbo valandomis pradedant 2004 m. spalio 5 d. ir baigiant spalio 8 d., jei rinkėjas įrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus, ir baigiant spalio 7 d., jei rinkėjas neįrašytas į rinkimų apygardos, kuri yra tame mieste, rajone, rinkėjų sąrašus. Balsavimo paštu išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Prekybos centrų ir aukštųjų mokyklų, kuriuose galima balsuoti paštu, sąrašas

Pašto darbuotojas rinkimų dokumentus rinkėjui išduoda Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Kartu su rinkimų biuleteniais rinkėjui išduodami balsavimo paštu vokai. Išorinį balsavimo paštu voką pašto darbuotojas adresuoja tai apylinkės rinkimų komisijai, kuri nurodyta asmens rinkėjo pažymėjime.

Rinkėjas balsuoja slaptai:
  • užpildo rinkimų biuletenius;
  • užpildytus rinkimų biuletenius įdeda į vidinį balsavimo paštu voką;
  • užklijuoja vidinį voką;
  • vidinį voką kartu su rinkėjo pažymėjimu įdeda į išorinį voką;
  • užklijuoja išorinį voką.

  • Užklijuotą išorinį voką (su jame esančiu rinkėjo pažymėjimu, vidiniu balsavimo paštu voku ir ten esančiais biuleteniais) rinkėjas gali įteikti pašto skyriaus darbuotojui arba įmesti į pašto dėžutę.

    Draudžiama priimti iš rinkėjo neužklijuotą išorinį balsavimo paštu voką.