2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Rinkėjų sąrašų sudarymas, tikslinimas
Balsavimas rinkimų dieną
Balsavimas namuose
Kaip užpildyti rinkimų biuletenį
  Balsavimas pašto skyriuose
Balsavimas užsienyje
1855 – informacija rinkėjui


Balsavimas laivuose


Pagal Seimo rinkimų 34 straipsnio 3 dalį, laivuose esantys rinkėjai, kurie balsavimo paštu laikotarpiu ir rinkimų dieną negali sugrįžti į Lietuvą, įrašomi į tos rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašyta laivo įgula, papildomą rinkėjų sąrašą.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai:
    2004 m. rugsėjo 20 d. Nr. 343 "Dėl balsavimo laivuose",
    2004 m. rugsėjo 24 d. Nr. 356 "Dėl sąrašo laivų, kuriuose organizuojamas balsavimas".