2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30

Arūnas GUMULIAUSKAS

Kandidato biografija

ARŪNAS GUMULIAUSKAS
KANDIDATAS Į EUROPOS PARLAMENTĄ,
IŠKELTAS NACIONALINĖS CENTRO PARTIJOS
Arūnas Gumuliauskas gimė 1958 m. rugpjūčio 10 d. Kaune.
1976 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą, kurį baigė 1981 m., įgijo istoriko specialybę.
Nuo 1981 m. pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute dėstytoju. 1984-1987 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidatinę disertaciją ir grįžo dirbti dėstytoju į Šiaulių pedagoginį institutą. 1988 m. suteiktas docento pedagoginis vardas.
1993-1995 m. stažavosi ir dėstė Varšuvos universitete. Per pastarąjį laikotarpį buvo dienraščio "Šiaulių kraštas" korespondentas Lenkijoje, ilgą laiką buvo šio laikraščio politinis apžvalgininkas. Kalba lenkiškai, vokiškai, rusiškai, angliškai.
Prasidėjus atgimimo laikotarpiui, įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą. Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos darbe, buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo mandatų komisijos narys. Tuo metu parašė Lietuvos istorijos vadovėlius ("Besidomintiems Lietuvos istorija", "Nuo valstybės sukūrimo iki atkūrimo", "Lietuvos istorija 1915-1953" ir kt.).
2000 m. įstojo į Lietuvos centro sąjungą. Tais pačiais metais buvo išrinktas Lietuvos centro sąjungos Šiaulių miesto tarybos nariu. 2002 m. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą buvo kandidatas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. 2003 m. buvo Nacionalinės centro partijos steigėjas. Šiuo metu yra Nacionalinės centro partijos vicepirmininkas, politinės tarybos narys, Nacionalinės centro partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas.
28 savo gyvenimo metus buvo susiejęs su krepšiniu. 1985 m. tapo Lietuvos čempionu. Žaidė Kauno "Žalgirio", Vilniaus "Statybos", Panevėžio "Lietkabelio", Šiaulių "Kelininko" komandose. Už sportinius laimėjimus jam buvo suteiktas sporto meistro vardas.
Šiuo metu yra Šiaulių universiteto istorijos katedros docentas.
Neteistas. Nevedęs. Turi du sūnus: Donatas dirba, Arūnas - moksleivis.