2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30

Algirdas ŠAKALYS

Kandidato biografija

ALGIRDAS ŠAKALYS
KANDIDATAS Į EUROPOS PARLAMENTĄ,
IŠKELTAS POLITINĖS PARTIJOS LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Algirdas Šakalys gimė 1942 m. gruodžio 1 d. Molėtų rajone (buv. Utenos apskrities Kuktiškių valsčius), Šakių kaime.
1960 m. baigė Molėtų raj. Suginčių vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Kauno politechnikos instituto filialą Vilniuje, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
1969-1970 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1971-1974 m. mokėsi Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakulteto aspirantūroje. 1975-1978 m. dirbo sporto organizacijose, buvo Lietuvos ir SSRS lengvosios atletikos rinktinės narys.
1979-1985 m. dirbo Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakulteto vyresniuoju mokslo darbuotoju, 1985-1990 m. - Trakų nerūdinių statybinių medžiagų gamybinio susivienijimo vyriausiuoju ekonomistu.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 metais buvo pakviestas eiti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ekonomikos departamento vadovo pareigas. 1991-2000 m. dirbo susisiekimo ministro pavaduotoju, pirmuoju ministro pavaduotoju, ministerijos sekretoriumi, viceministru, atsakingu už tarptautinius ryšius ir Lietuvos transporto sektoriaus integravimo į Europos transporto sistemą reikalus. Buvo Vyriausybinės Europos integracijos komisijos (paskirtas 1995 m.) ir Pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos narys (paskirtas 1997 m.)
Nuo 2001 m. dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo instituto direktoriaus pavaduotoju, Transporto vadybos katedroje dirba docentu, dėsto transporto politikos kursą.
Mokslinių interesų ir tyrimų kryptys: transporto politika, transporto infrastruktūros plėtotės strategija ir metodologija, struktūriniai transporto pokyčiai. 1996 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją "Lietuvos krovininio transporto plėtros sisteminė analizė". Daugiau kaip 30 mokslo straipsnių transporto politikos, transporto infrastruktūros strategijos bei transportavimo procesų modeliavimo klausimais, publikuotų Lietuvoje ir užsienyje, autorius.
Dabartiniu metu kartu su užsienio partneriais dalyvauja Europos Komisijos užsakymu rengiant Framework 5 programos studijas (RAILSER, INTERMODA, NAS-ITIP), kuriose nagrinėjamos Europos Sąjungos senbuvių šalių narių ir naujųjų narių transporto sistemų sąveikos problemos.
2001-2002 m. buvo Lietuvos Prezidento V.Adamkaus konsultantas transporto politikos klausimais (visuomeniniais pagrindais).
Nuo 2003 m. yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro konsultantas transporto politikos klausimais (visuomeniniais pagrindais).
Yra apdovanotas: 2003 m. - Lenkijos Respublikos Prezidento A.Kwasnievskio - Lenkijos valstybės nuopelnų ordino Komandoro kryžiumi (už indėlį plėtojant Lenkijos ir Lietuvos transporto sistemų bendradarbiavimą), 2002 m. - Lietuvos Respublikos Prezidento - Atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius ir Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga.
Vedęs. Žmona Janina Šakalienė - medikė. Sūnus Raimondas dirba įmonėje "Automagistralė" mechaniku.