2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30

Jolanta DIČKUTĖ

Kandidato biografija

JOLANTA DIČKUTĖ
KANDIDATĖ Į EUROPOS PARLAMENTĄ,
IŠKELTA DARBO PARTIJOS

Jolanta Dičkutė gimė 1970 m. gruodžio 8 d.
Šiuo metu yra Pasaulio banko finansuojamo Lietuvos sveikatos projekto Kauno apskrities koordinatorė, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (nuo 2003 m.);
Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedros lektorė (nuo 2002 m.).
2002 m. baigė neakivaizdines visuomenės sveikatos magistrantūros studijas Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos mokykloje (Geteborgas, Švedija).
1998-2002 m. - doktorantūros studijos Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedroje.
1996-1998 m. - antrinė pediatrijos rezidentūra Kauno medicinos universitete.
1995-1996 m. - pirminė rezidentūra Ukmergės rajono ligoninėje;
1989-1995 m. - ikidiplominės studijos Kauno medicinos universiteto Medicinos fakultete.
Turi medicinos gydytojos, gydytojos-pediatrės, medicinos mokslų daktarės (biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata, 2002 m.), visuomenės sveikatos magistrės (tarptautinis diplomas, 2002 m.) kvalifikaciją.
Dalyvavo projektuose:
2003 m. - tarptautinio projekto "Šiaurės dimensijos partnerystė visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje" Task Force grupės narė. Projektą remia Šiaurės šalių Ministrų Taryba.
2003 m. - tarptautinio projekto BISPH/BRIMHEATH, įgyvendinant susitarimą tarp Šiaurės šalių visuomenės sveikatos mokyklos ir Baltijos šašių, koordinatoriaus asistentė.
2001-2003 m. - projekto "Žmogiškųjų resursų, žinių ir įgūdžių formavimas naujosios visuomenės sveikos politikos įgyvendinimui nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu" atsakingoji vykdytoja. Projektą rėmė Atviros Lietuvos fondas.
2001 m. - mokslo projekto "Sveikatą stiprinančių universitetų tinklas Lietuvoje" vykdomojo komiteto narė. Projektą rėmė Atviros Lietuvos fondas.
2000-2003 m. - mokslo projektas "Motinų socialinės-ekonominės padėties, gyvensenos ir kenksmingų darbo sąlygų įtaka naujagimių sveikatai ir sergamumui", kuriame dalyvavo Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neonatologijos klinika ir Lietuvos sveikatos informacijos centras. Projektą rėmė Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
Labai gerai moka anglų, rusų kalbas, gerai - prancūzų.