2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30

Kandidato į Europos parlamento narius anketa

Romualdas OZOLAS

Romualdas OZOLAS      Iškėlė: Nacionalinė centro partija
      priešrinkiminis numeris sąraše: 9

       Biografija   Pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašai

 
3. Gimimo data: 1939.01.31
6. Gyvenamoji vieta: Vilnius
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas, kitas statutinis valstybės tarnautojas: Nėra
8.4 Ar turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę: Neturi
9.1 Ar ne pagal savo kilmės valstybės užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar buvo per 10 paskutinių metų iki nustatytos dienos (tai yra nuo 1994 m. balandžio 9 d.) įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veiklos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Pasvalio raj. Joniškėlis.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokyklos įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Vilniaus universitetas filologas 1962
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: VokiečiųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: TSKP, LKP, Lietuvos centro sąjunga, Nacionalinė centro partija
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Varėnos savivaldybė 2002
LR Seimas 1992 - 2000
LR Aukščiausioji Taryba 1990 - 1992
LTSR AT 1989 - 1990
16. Pagrindinė darbovietė:  
17. Visuomeninė veikla: Nacionalinės centro partijos pirmininkas
18. Pomėgiai: Knygos
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Irena
20. Vaikų vardai (pavardės): Jurga
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: