Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.

English

Rinkėjų sąrašų sudarymasPagrindiniai rinkėjų sąrašų sudarymo principai:
  1. Į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą įrašomi visi rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai pagal pilietybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) išdavimo duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
  2. Rinkimų sąrašų sudarymo tvarka turi būti tokia, kad kiekvienas rinkimų teisę turintis Lietuvos Respublikos pilietis būtų įrašytas į rinkėjų sąrašus.
  3. Niekas negali būti įrašytas į rinkėjų sąrašą kelis kartus.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 27 straipsnį, rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą magnetinėse laikmenose pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir jame nurodytą rinkėjo gyvenamąją vietą (paskutinę žinomą rinkėjo gyvenamąją vietą) sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ir ne vėliau kaip likus 39 dienoms iki rinkimų, tai yra iki 2003 m. gegužės 7 d., perduoda apygardos rinkimų komisijai. Taip pat sudaromi piliečių, kurių gyvenamosios vietos tikslus adresas nežinomas, sąrašai.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 28 straipsnį, rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą pagal apygardos rinkėjų sąrašą ir jame nurodytą rinkėjo gyvenamąją vietą sudaro apygardos rinkimų komisija ir ne vėliau kaip likus 26 dienoms iki rinkimų, tai yra iki 2003 m. gegužės 20 d., perduoda apylinkės rinkimų komisijai.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 25 straipsnio 6 dalį, kiekvienas rinkėjas turi teisę nesutikti, kad jo gyvenamosios vietos adresas būtų viešai skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, taip pat kad jo gyvenamosios vietos adresas ir gimimo metai ar kuris nors iš jų būtų nurodomi bendruosiuose rinkėjų sąrašuose, kurie teikiami partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija kartu su gyventojų registro tvarkytoju sudaro sąlygas rinkėjui įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad jo gyvenamosios vietos adresas būtų skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, taip pat kad gyvenamosios vietos adresas ir gimimo metai būtų skelbiami bendruosiuose rinkėjų sąrašuose.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki rinkimų, tai yra nuo 2003 m. gegužės 21 d., apylinkės rinkimų komisija, diplomatinė atstovybė sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašu. Rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priedo duomenys teikiami rinkėjams tik apie juos pačius. Draudžiama daryti rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašų kopijas ar kitu būdu dauginti ar platinti šiuos sąrašus. Prie įėjimo į rinkimų komisijos patalpas turi būti nurodytas komisijos narių budėjimo laikas, taip pat paskelbti telefonai, kuriais rinkėjai gali pasitikslinti, ar jie yra įrašyti į rinkėjų sąrašą. Pasibaigus šiame įstatyme nustatytam laikotarpiui įteikti rinkėjo pažymėjimus, apylinkės rinkimų komisijos budėjimo laikas, jos telefonai taip pat turi būti paskelbti daugiabučių namų laiptinėse.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 26 straipsnio 4 dalį, likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki rinkimų, tai yra iki 2003 m. birželio 8 d., išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami tik Vyriausiajai rinkimų komisijai sutikus.
Vyriausioji rinkimų komisija, Gedimino 53, Vilnius, Lietuva. Tel. 2396969
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt,
dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD©, 2002