Puslapis atnaujintas 2003 06 11, 15:53

Lietuvos Respublikos šeimos turto ir pajamų deklaracija

Giedrė KVIESKIENĖ

Anketa   Autobiografija

Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius. Išdavimo data 2003 05 08.

3. Darbovietė: Vilniaus pedagoginis universitetas
4. Deklaruotojų (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų (be mokesčių) bendra suma: 18797 Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra").
5. Deklaruotojų (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų mokesčių bendra suma: 8174 Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra").
6. Deklaruotojų (įskaitant vaikų) turimo privalomo registruoti turto, vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių bendra vertė (III S1 + IV S1):
         
 • ataskaitinio laikotarpio pradžioje: 122500 Lt
 •    
 • ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 122500 Lt
 • 7. Deklaruotojų iki ataskaitinio laikotarpio pradžios suteiktų paskolų suma: - Lt (V.1).
  8. Deklaruotojų faktiškai turimų piniginių lėšų ne banke, banko sąskaitose ir indėlių bendra suma litais:
           
 • ataskaitinio laikotarpio pradžioje (V.2.1. + V.3.4.): 58754 Lt
 •    
 • ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (V.2.2 + V.3.4): 51057 Lt
 • 9. Deklaruotojų ataskaitiniu laikotarpiu gautų (negražintų) paskolų suma: - Lt (V.4.).
  10. Deklaruotojams ataskaitiniu laikotarpiu kitų asmenų grąžintų paskolų suma: - Lt (V.5.).
  11. Deklaruotojų ataskaitiniu laikotarpiu paskolintų (nesugražintų) ir dovanotų piniginių lėšų bendra suma litais (V.6. + V.7.): - Lt.


  Logo
  Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
  LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
  Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt