Puslapis atnaujintas 2003 06 11, 15:53

Lietuvos Respublikos gyventojo turto ir pajamų deklaracija

Viktor BALAKIN

Anketa   Autobiografija

Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius. Išdavimo data 2003 05 08.

3. Darbovietė: Nenurodė
4. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų (be mokesčių) bendra suma: 7213 Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra").
5. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų mokesčių bendra suma: 1784 Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra").
6. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) turimo privalomo registruoti turto, vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių bendra vertė (III S1 + IV S1):
         
 • ataskaitinio laikotarpio pradžioje: 105852 Lt
 •    
 • ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 105852 Lt
 • 7. Deklaruotojo iki ataskaitinio laikotarpio pradžios suteiktų paskolų suma: - Lt (V.1).
  8. Deklaruotojo faktiškai turimų piniginių lėšų ne banke, banko sąskaitose ir indėlių bendra suma litais:
           
 • ataskaitinio laikotarpio pradžioje (V.2.1. + V.3.4.): 2633 Lt
 •    
 • ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (V.2.2 + V.3.4): 2837 Lt
 • 9. Deklaruotojo, jo sutuoktinio ir/arba vaikų bendros piniginės lėšos banko sąskaitose ir indėliai:
           
 • ataskaitinio laikotarpio pradžioje (V.3.3 punkto eilutės "metų pradžioje" suma): - Lt
 •    
 • ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (V.3.3 punkto eilutės "metų pabaigoje" suma): - Lt
 • 10. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu gautų (ir iki metų pabaigos negražintų) paskolų suma: - Lt (V.4.).
  11. Deklaruotojui ataskaitiniu laikotarpiu kitų asmenų grąžintų paskolų suma (V.5.): - Lt.
  12. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu paskolintų (nesugražintų) ir dovanotų piniginių lėšų bendra suma litais (V.6. + V.7.): - Lt.


  Logo
  Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
  LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
  Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt