Puslapis atnaujintas 2003 06 11, 15:53

Kandidato autobiografija

Giedrė KVIESKIENĖ

Anketa   Pajamų deklaracija

Giedrė KVIESKIENĖ
Lietuvos centro sąjungos kandidatė į
Lietuvos Respublikos Seimo narius ŠEŠKINĖS
rinkimų apygardoje, Nr. 6

Giedrė Kvieskienė gimė 1956 m. balandžio 25 d. Varniuose, Telšių rajone.
1980 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, kur įgijo istorijos mokytojos ir metodininkės specialybę.
1984 m. Peterburgo kultūros institute (Rusija) suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
1995 m. tobulinosi laisvųjų mokyklų strategijos, švietimo ir psichologijos srityse (Educational Psychology Service (PPR), Fyns (Denmark).
Profesinė karjera:
nuo 1980 m. iki dabar - Vilniaus pedagoginio universiteto lektorė;
1980-1988 m. - Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausioji mokslinė bendradarbė, direktoriaus pavaduotoja;
1988-1996 m. - Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto darbuotoja, atsakinga už kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
1996-1998 m. - Švietimo ir mokslo ministerijos Papildomojo ugdymo skyriaus vedėja;
nuo 1998 m. iki dabar - Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros vedėja.
Visuomeninė veikla:
nuo 1999 m. iki dabar - Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė, 2002 m. išrinkta Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstove Jungtinių Tautų Vaikų fondo Nevyriausybinių organizacijų regioniniame komitete;
nuo 1999 m. iki dabar - UNICEF valdybos narė;
nuo 1996 m. iki dabar - vaikų laikinosios globos namų "Atsigręžk į vaikus" valdybos pirmininkė, užsiima tarptautinės programos Citizen International ir kt. programų koordinavimu;
nuo 1998 m. iki dabar - Socialinių ligų asociacijos valdybos narė;
nuo 1992 iki dabar - Lietuvos centro sąjungos valdybos narė;
nuo 2002 iki dabar - Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos valdybos pirmininkė.
Pagrindinės kvalifikacijos kryptys: socialinė pedagogika, vaikų ir jaunimo laisvalaikis, ankstyvoji ir pagalbos prevencija, tarptautinių projektų koordinavimas demokratijos ir pilietinio ugdymo srityje, vaikų teisės, lygių ugdymo galimybių įgyvendinimas, projektų vadyba.
Svarbiausi publikuoti darbai:
1.Demokratijos pamokos. Democracy Lessons// Demokratijos mokykla. Straipsnių rinkinys (sudarė G.Kvieskienė). Vilnius, 1997. P.74-79 (lietuvių, anglų kalbomis).
2.Violence and Protection of Children. Socrates Programme. Arion Scheme 1997/98. Athens, 1998. 18 p. (bendraautorė kartu su S.Bohmer, J.Grandys, N.Van Grinven, M.Kliphius-Vaz Dias, H.Loveridge, C.Munro, A.Reijs, E.Trnik).
3.Democracy learning in Lithuanian Educational institutions: Experiments and perspectives.// Education for human rights and citizenship in Central and Eastern Europe. Human Rights Education Centre of EIC of Charles University. Praha, 1995. P.128-131.
4.Kvieskienė G. Draugijos ir organizacijos. Vilnius, 1994. 60 p.
5.Kvieskienė G. Socializacija ir vaiko gerovė. Vilnius, 2003. 249 p.
6.Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinės programos ataskaita. Vilnius, 1998. 77 p. (bendraautorė kartu su A.Alonderiu, J.Balčiūniene, B.Bitinu, A.Dapšiu, L.Juriene, A.Kugelevičiumi, R.Melnikiene, R.Pusvaškiu, R.Remeika, A.Sakalu, V.Vadokliu, G.Žilinskiene).
7.Civic Education//Social Education. Indiana University. 2000. (18p.) ( in printing).
Ištekėjusi. Vyras -Vytas, augina dvi dukras - Eglę ir Emiliją.Logo
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt