Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.

English

Naujų Seimo narių rinkimų organizavimo grafikasRinkimų diena: 2003 m. birželio 15 d.
Rinkimų apygardos: Senamiesčio, Nr. 2; Antakalnio, Nr.3; Šeškinės, Nr. 6; Nevėžio, Nr. 26

Įstatymo straipsnis
-/+
iki/po
referendumo dienos
Data Turinys
15 str.
1 d.
-74 Iki 2003 04 02 VRK sudaro apygardų komisijas.
38 str.
5 d.
-65 Nuo 2003 04 11 Pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas rinkimų komisijoms.
17 str.
1 d.
-65 Iki 2003 04 11 Apygardų komisijos nustato apylinkių komisijų narių skaičių.
38 str.
3 d.
-40 Iki 2003 05 06 Kandidatai, kurie keliasi patys, grąžina parašų rinkimo lapus apygardos rinkimų komisijai.
27 str. -39 dienos Iki 2003 05 07 VRK sudaro apygardos rinkėjų sąrašą ir jį perduoda apygardos komisijai. Sudaromi piliečių, kurių gyvenamosios vietos tikslus adresas nežinomas, sąrašai.
38 str.
5 d.
-34 Iki 2003 05 12 17:00 Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas.
38 str.
3 d.
-33 Iki 2003 05 13 Apygardos rinkimų komisija baigia tikrinti save išsikėlusius kandidatus parėmusių piliečių parašų rinkimo lapus.
39 str.
4 d.
-31 Iki 2003 05 15 Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą dėl kandidato registravimo, jeigu to sprendimo nebuvo priėmusi anksčiau - 10 dienų po pareiškinių dokumentų įteikimo.
45 str.
1 d.
-30 2003 05 16 "Valstybės žiniose" paskelbiami rinkimuose dalyvaujantys kandidatai.
45 str.
1 d.
-30 Nuo 2003 05 16 Prasideda rinkimų agitacijos kampanija.
45 str.
1 d.
-30 Iki 2003 05 16 Išduodami kandidatų į Seimo narius pažymėjimus.
28 str. -26 Iki 2003 05 20 Apygardos komisija sudaro apylinkės rinkėjų sąrašą ir perduoda jį apylinkės komisijai. Sudaromas piliečių, kurių gyvenamoji vieta nėra tiksliai žinoma, sąrašas.
44 str.
1 d.
-25 Iki 2003 05 21 Partija, iškėlusi kandidatą, ar kandidatas pats gali atšaukti pareiškinius dokumentus.
29 str.
1 d.
-25 Nuo 2003 05 21 Sudaromos galimybės susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu.
31 str.
2 d.
-20 Iki 2003 05 26 Baigiamas rinkėjų pažymėjimų įteikimas.
51 str.
3 d.
-15 Iki 2003 05 31 Apygardos komisija atspausdina vienmandatėje apygardoje iškeltų kandidatų programas.
71 str.
1 d.
-15 dienų Iki 2003 05 31 Gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigų vadovų teikimu sudaromas specialių pašto skyrių sąrašas. Pašto viršininko teikimu nustatomas šių skyrių darbo laikas.
77 str.
6 d.
-14 dienų Iki 2003 06 01 VRK nustato biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką.
67 str.
7 d.
-10 dienų Iki 2003 06 05 Apylinkių komisijos baigia sudarinėti norinčiųjų balsuoti namuose sąrašus.
36 str.
1 d.
-7 Iki 2003 06 08 Rinkėjas arba partijos atstovas skundus, dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų, gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai.
26 str.
4 d.
-7 Iki 2003 06 08 VRK patvirtina galutinius rinkėjų sąrašus.
67 str.
1 d.
-5 dienos Nuo 2003 06 10 Balsavimo paštu pradžia.
67 str.
7 d.
-3 dienos Iki 2003 06 11 Paskutinė diena pateikti prašymus balsuoti namuose.
67 str.
1 d.
-2 dienos Iki 2003 06 12 Paskutinė diena balsuoti paštu, jei rinkėjas nėra įrašytas į to rajono ar miesto rinkėjų sąrašus.
67 str.
7 d.
-2 dienos Iki 2003 06 12 Balsavimo namuose paštu pabaiga.
67 str.
1 d.
-1 diena iki 2003 06 13 Balsavimo paštu pabaiga.
56 str.
1 d.
-30 val. nuo 2003 06 14 1:00 Agitacija draudžiama likus mažiau kaip 30 valandų iki balsavimo pradžios ir balsavimo dieną.
48 str.
1 d.
-12 val. iki 2003 06 14 19:00 Apylinkės balsavimo patalpa turi būti visiškai parengta
50 str. 0 2003 06 15 7:00 Balsavimo pradžia apylinkėse.
50 str. 0 2003 06 15 20:00 Balsavimo pabaiga apylinkėse.
93 str.
2 d.
7 Iki 2003 06 18 VRK paskelbia galutinius rinkimų rezultatus.
94 str.
1 d.
10 Iki 2003 06 25 VRK įteikia Seimo nario pažymėjimus.
40 str.
1 d.
20 2003 07 05 Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimai.
41 str.
4 d.
40 Iki 2003 07 15 VRK grąžina rinkimų užstatą.Vyriausioji rinkimų komisija, Gedimino 53, Vilnius, Lietuva. Tel. 2396969
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt,
dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD©, 2002