English

Rinkėjų sąrašų sudarymasPagrindiniai rinkėjų sąrašų sudarymo principai:
 1. Į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą įrašomi visi rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai pagal pilietybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) išdavimo duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 2. Rinkimų sąrašų sudarymo tvarka turi būti tokia, kad kiekvienas rinkimų teisę turintis Lietuvos Respublikos pilietis būtų įrašytas į rinkėjų sąrašus.
 3. Niekas negali būti įrašytas į rinkėjų sąrašą kelis kartus.
Likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki balsavimo, tai yra nuo
2003 m. balandžio 15 d.
, apylinkių referendumo komisijos sudaro sąlygas piliečiams susipažinti su rinkėjų sąrašais.


Referendumo įstatymo 33 straipsnis. Piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąrašai
 1. Piliečių, turinčių teisę balsuoti referendume, sąrašai yra vadinami rinkėjų sąrašais. Referendumui organizuoti ir vykdyti sudaromi šie rinkėjų sąrašai:
  1. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas;
  2. miestų, rajonų rinkėjų sąrašai;
  3. referendumo apylinkių rinkėjų sąrašai.
 2. Rinkėjų sąrašai sudaromi išankstiniai ir galutiniai. Šie sąrašai gali būti naudojami tik referendumui organizuoti ir vykdyti.
 3. Rinkėjų sąrašų sudarymo tvarka turi būti tokia, kad kiekvienas rinkimų teisę turintis pilietis būtų į juos įrašytas. Niekas negali būti įrašytas į rinkėjų sąrašą kelis kartus.
 4. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas ir miestų, rajonų rinkėjų sąrašai, kuriuos sudaro ir tvarko gyventojų registro tvarkytojas, sudaromi elektroninės informacijos laikmenose.
 5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sąrašų sudarymo tvarką, formą, sudarymo būdą ir jų naudojimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.
Referendumo įstatymo 34 straipsnis. Piliečių įrašymo į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą bendra tvarka
 1. Į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą įrašomi visi rinkimų teisę turintys piliečiai pagal pilietybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 2. Valstybės institucijos, išduodančios Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus, tvarkančios piliečių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, registruojančios piliečių mirtį ir pilietybės netekimą, taip pat yra atsakingos, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registras laiku ir tinkamai būtų keičiamas ir tikslinamas. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis sudaryti sąrašai yra išankstiniai.
 3. Rinkėjų sąrašų sudarymą, tikslinimą ir tvarkymą organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija, remdamasi valstybės, savivaldybių institucijų ir miestų, rajonų referendumo komisijų teikiama informacija.
 4. Iš Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo turi būti išbraukiamas:
  1. miręs pilietis;
  2. asmuo, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės;
  3. pilietis, kuriam įsiteisėjo teismo sprendimas pripažinti jį neveiksniu.
 5. Likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki balsavimo referendume dienos, išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami tik Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu.


Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
"Dėl privalomojo referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" rinkėjų sąrašų sudarymo tvarkos"Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt