In English Puslapis atnaujintas 2003 05 15, 09:28

 Kupiškio rajonas (Nr. 23)

Referendumo rezultatai

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius -
24
(
100.00%
nuo
24
).

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:

  rinkimų teisę turinčių piliečių -
19123
, referendume dalyvavo -
12230
(
63.95%
),

  negaliojančių biuletenių -
193
(
1.58%
), galiojančių biuletenių -
12037
(
98.42%
).
Klausimas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso procentais
nuo galiojančių
biuletenių
procentais
nuo dalyvavusių
skaičiaus
Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne
1. Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje 9274 1086 1487 190 10761 1276 89.40% 10.60% 87.99% 10.43%

Referendumo rezultatai apylinkėse

Adomynės  Alizavos  Antašavos  Aukštupėnų 
Biliūnų  Juodpėnų  Račiupėnų  Kupos 
Senamiesčio  10 Laičių  11 Lukonių  12 Migonių 
13 Naivių  14 Noriūnų  15 Paketurių  16 Rudilių 
17 Salamiesčio  18 Skapiškio  19 Skverbų  20 Subačiaus  
21 Šepetos  22 Šimonių  23 Virbališkių  24 Žaidelių 


Pagrindinis rezultatų puslapis

Logo
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt