English

Miestų, rajonų referendumo komisijų sudarymas, įgaliojimai


Referendumo įstatymo 21 straipsnis
 1. Miestų, rajonų referendumo komisijas referendumui organizuoti ir vykdyti miesto, rajono, savivaldybės teritorijoje referendumo laikotarpiui sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 60 dienų iki balsavimo referendume dienos.
 2. Miestų, rajonų referendumo komisijos sudaromos iš:
  1. teisingumo ministro pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris gyvena ar dirba šios savivaldybės teritorijoje;
  2. Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris gyvena ar dirba šios savivaldybės teritorijoje;
  3. mero pasiūlyto šios savivaldybės administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo;
  4. partijų, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų.
 3. Teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija ir meras gali siūlyti ir daugiau kandidatūrų.
 4. Partijos, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą), nuo vieno šio daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę pasiūlyti į miesto, rajono referendumo komisijas po du savo atstovus. Jeigu partijų pasiūlyti atstovai atitinka šio Įstatymo reikalavimus, Vyriausioji rinkimų komisija jų kandidatūrų atmesti negali. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta, Vyriausioji rinkimų komisija vietoj jų gali papildomai skirti komisijos nariais asmenis, pasiūlytus teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos arba mero.
 5. Visais atvejais ne mažiau kaip trys komisijos nariai turi būti asmenys, paskirti į miesto, rajono referendumo komisiją iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos ir mero pasiūlytųjų. Jeigu šių asmenų yra mažiau, komisija padidinama iš teisingumo ministro arba Lietuvos teisininkų draugijos, arba mero pasiūlytų asmenų.
 6. Miesto, rajono referendumo komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria Vyriausioji rinkimų komisija.
 7. Miesto, rajono referendumo komisija pirmame posėdyje išsirenka komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
Miestų, rajonų referendumo komisijos turi būti sudarytos iki 2003 m. kovo 11 d.Referendumo įstatymo 22 straipsnis
  Miesto, rajono referendumo komisija:
  1. sudaro apylinkių referendumo komisijas;
  2. informuoja mieste, rajone gyvenančius rinkėjus apie referendumo apylinkių ribas, jų buveines, darbo laiką ir balsavimo patalpas;
  3. prižiūri, kaip mieste, rajone vykdomas šis Įstatymas;
  4. pagal grupės, partijų teikimą registruoja jų atstovus ir stebėtojus, išduoda jiems pažymėjimus;
  5. surašo miesto, rajono balsų skaičiavimo protokolą;
  6. svarsto skundus dėl apylinkių referendumo komisijų sprendimų ir veiksmų, priima dėl jų sprendimus;
  7. vykdo kitus šiame Įstatyme nustatytus įgaliojimus.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt